Ikke flere liggeplasser igjen!

Først takk til min gode kollega, og ferie­venn, Håvard Ove Revå for at jeg endelig «fikk noe å gjøre». Hva skal en med uvenner - når en har slike venner. Historien jeg skal forsøke å gjengi er en personalsak fra 1972.

Publisert Sist oppdatert

I min tid som personalsjef ble det ryddet i personalarkivet og denne saken dukket da opp. (Alt er nå foreldet og vel så det...)

Tidlig på 70-tallet ble mye ledelse utført gjennom kontroll og inspeksjoner. Under en inspeksjon en tidlig morgen i 1972, nærmere bestemt kl. 0520, fant avdelingssjefen hele styrken sovende. Dette ble sett på som «nedslående tilstander ved ordensavdelingens vakt, og at tjenestemennene ved pikett- og patruljegruppen ikke er sin gitte tillit verdig».

Vaktstyrken ble funnet sovende på stolputer, campingseng og der det ellers var plass. I tillegg manglet det én mann. Vaktsjefen lå for øvrig på et eget kontor, men det var jo tross alt instruksfestet at han kunne sove mellom kl. 2300 - 0800. Han ble derfor heller ikke informert om «avsløringen» før han våknet av seg selv, ca kl. 07.15!

Politiavdelingssjefen, samt en politiinspektør innledet straks etterforskning og saken fikk høy prioritet med hele 13 dokumenter. Alle de impliserte måtte avgi rapport, og noen av forklaringene gjengis her:

Sjåføren og piketten hadde lagt seg «nedpå», men bare for å hvile - øynene var knapt lukket.

Bilpatruljen følte seg for trette til å kjøre, og gikk derfor og la seg. Dette skjedde etter at de nesten kjørte inni en fortauskant.

Siste mann hadde gått hjem fordi han følte seg dårlig.

Det ble sendt påtegninger frem og tilbake mellom politimesteren, inspektøren, overbetjenten, avdelingssjefene m.fl. Resultatet ble etter diplomatiske evner fra overbetjenten - muntlige irettesettelser.

Ved en tilfeldighet ble det ved en senere anledning snakk om historiske inspeksjoner, og jeg nevnte jeg hadde sett en personalsak etter en slik inspeksjon og resultatet av den. En eldre tjenestemann fortalte at denne hadde han også hørt om. Med et lite unntak; han som påberopte seg å være dårlig, var ikke så dårlig allikevel. Han gikk rett og slett hjem fordi det ikke var flere liggeplasser igjen.

Noe å ta med seg inn videre i behandling/praktisering av kompenserende hvile og annet passende vern?

Sender utfordringen videre til en fantastisk flink nyansatt lensmann i Nedre Eiker, Torill Sorte - ta det som en avkobling / defusing og skriv det av deg.