NEDBEMANNER: Sverre Monsen, leder for PFs lokallag i PU, mener finansieringsmodellen for PU er altfor knyttet opp til antall asylsøkere.
NEDBEMANNER: Sverre Monsen, leder for PFs lokallag i PU, mener finansieringsmodellen for PU er altfor knyttet opp til antall asylsøkere.

58 PU-ansatte mister jobben

Lavere asylankomster er en av grunnene.

Publisert

Politiets utlendingsenhet (PU) skal redusere antall ansatte med 58 stillinger. Bakgrunnen er lave ankomster av asylsøkere over tid, at PU må tilpasse bemanningen til forventede oppgaver og betydelige kutt i budsjetter. 

Sverre Monsen, leder for Politiets Fellesforbunds lokallag i PU, sier at det er beklagelig at 58 ansatte mister jobben. 

- Budsjettet PU får er bygget opp ut fra forventningene til antall asylsøkere som kommer og antall uttransporteringer. Vi må forholde oss til det, og tilpasse oss virkeligheten vi lever i. Men samtidig er det beklagelig at de nedbemanner, for det er et godt fagmiljø og mange kompetente medarbeidere, sier Monsen. 

Han legger til at det ikke er drøftet hvor i PU stillingene skal nedbemannes. 

Går utover andre oppgaver

- Men vi i PF ønsker at man bruker bemanningsplanen som grunnlag i nedbemanningen. Den viser hva PU trenger av ansatte for å nå målene sine framover. Når arbeidsgiver får mindre budsjetter må de kutte, men vi er opptatt av at det skal være gode prosesser, rettferdighet og forutsigbarhet for våre medlemmer, sier Monsen. 

Han mener også at størrelsen på PUs budsjetter bør beregnes på en annen måte, enn å se på antall asylankomster. Monsen legger til at de i PU også gjør mye annet viktig arbeid. 

- Finansieringsmodellen er etter mitt syn altfor knyttet opp til antall asylsøkere. En budsjettreduksjon går også utover kompetansen vi har på rein ID-etterforskning, etterretning, informantvirksomhet og de gode resultatene med å avdekke kriminelle med falsk identitet, ulovlig opphold og annet. Det arbeidet er svært viktig, sier han. 

- Det er mange som bor i Norge med falsk identitet, og der har vi spisskompetanse. ID-arbeid er langsiktig arbeid. Hvis budsjettet var beregnet på en måte som var mer forutsigbar over tid kunne vi mer vært langsiktige i ID-arbeidet, legger Monsen til. 

Redusert oppgavemengde

ID: En budsjettreduksjon går også utover arbeidet med å avdekke kriminelle med falsk identitet, blant annet, mener Sverre Monsen.
ID: En budsjettreduksjon går også utover arbeidet med å avdekke kriminelle med falsk identitet, blant annet, mener Sverre Monsen.

PU skriver i en pressemelding at de vil tilby overtallige ansatte å søke om sluttavtaler på spesifikke vilkår, for å forsøke å unngå oppsigelser.

Ansatte kan også søke om økonomisk bistand til enkelte typer kurs og etterutdanning. 

- Budsjettsituasjonen og en betydelig redusert oppgavemengde gjør at PU må redusere bemanningen. Det er også nødvendig at PU har riktig kompetansesammensetning for å være i stand til å løse pålagte oppgaver best mulig, sier Arne Jørgen Olafsen, leder av Politiets Utlendingsenhet. 

PU kommer også til å forsøke å finne ledige stillinger andre steder i politi- og lennsmansetaten, til dem som blir overtallige. 

Siden 1. januar 2017 har antallet fast ansatte blitt redusert med rundt 150 personer. Flere ansatte har sluttet, og disse stillingene har ikke blitt erstattet, skriver de. 

- Arbeidsgiver er opptatt av å gjennomføre denne prosessen på en ryddig måte, og i tett samarbeid med fagforeninger og vernetjenesten, sier Kristin Fiksdal Eide, personalsjef i PU.

Powered by Labrador CMS