Leder for Politiets Fellesforbund (PF), Sigve Bolstad.

Sigve sier

Vi må ta lærdom før det er for sent

Takk for innsatsen dette året, alle våre medlemmer, både politiutdannede, sivile, ledere, studenter og jurister, sier PF-leder Sigve Bolstad.

Publisert

Jeg ønsker å starte med å takke for fornyet tillit som forbundsleder i to nye år. Jeg er ydmyk og takknemlig for å få fortsette det viktige arbeidet vi har påbegynt i Politiets Fellesforbund.

Tidligere denne måneden ble det lansert en bok som har sett nærmere på politireformer, både her til lands og i utlandet. Boka som er skrevet av politiforskerne Paul Larsson og Vanja Lundgren Sørli ved Politihøgskolen, har blant annet sett nærmere på den såkalte nærpolitireformen, hvor politiet skulle komme nærmere der folk bor og oppholder seg, og det skulle bli en mer lik polititjeneste over hele landet.

Dessverre ser man at politiet har blitt alt annet enn nært. I følge forskerne sliter politiet i dag med å gjennomføre grunnleggende politioppgaver som service, bistand og ikke minst forebygging. Dette er svært viktige deler av samfunnsoppdraget, som ikke er så synlig på målebarometre, men som må være på plass for at vi skal ha en velfungerende politietat som er tilstede for innbyggerne i samfunnet.

Det er lett å bli litt hovmodig og si «Hva var det vi sa», men samtidig er det jo trist å se at det vi i Politiets Fellesforbund har fryktet er i ferd med å skje. Forskerne bak boka peker nemlig blant annet på mangelen på antall ansatte i etaten som en av årsakene til at nærpolitireformen er i ferd med å bli en politisk ønsketenkning. For det er rett og slett ikke nok folk til å løse alle de

oppgavene som politiet er satt til å gjøre. Dette får vi tilbakemeldinger om hver dag fra slitne ansatte og ledere, og vi har forsøkt å si ifra til de som kan gjøre noe med problemet.

Det er rett og slett ikke nok folk til å løse alle de oppgavene som politiet er satt til å gjøre. Dette får vi tilbakemeldinger om hver dag fra slitne ansatte og ledere.

«Aldri før har det vært så mange ansatte i politiet, aldri før har det vært så mange med politiutdannelse og aldri før har vi bevilget så mye penger», er den faste sjargongen fra regjerende politikere – og det er sant, men det er også viktig å ta innover seg denne sannheten: Det holder ikke! I dag krever beredskap store ressurser, hundrevis av politifolk arbeider med utlendingssaker, og i tillegg drar datakriminalitet, økonomisk og organisert kriminalitet betydelige ressurser. Når man da i tillegg skal satse på ledelse og etterforskning, så blir det trangt om ressursene. I tillegg til dette har kriminaliteten er blitt mer kompleks og sakene tar lengre tid å etterforske. Og vi frykter det vil gå fra vondt til verre.

Samtlige av våre tolv lokallag sier at politidistriktet ikke vil ha anledning til å opprettholde dagens bemanning med det forslaget som foreligger i 2019-budsjettet. Per oktober 2018 ligger politidistriktene an til 195 millioner i overforbruk. Med en økning i budsjettet på cirka tre prosent til distriktene til neste år, noe som knapt dekker inn lønns- og priskompensasjon, vil ikke politidistriktene klare å oppbemanne slik intensjonen er. Men flere melder om konkrete tall på nedbemanning.

Selvfølgelig peker forskerne også på en hel del ting som er bra med reformen, og det er jo ikke slik at ting enten er helt svart eller helt hvitt. Men vi mener det er grunn til å ta et skritt tilbake, lytte til de tilbakemeldingene som gis og se på erfaringene fra andre land.

Jeg håper derfor både politikere og ledelsen i Politidirektoratet bruker litt av romjula til å lese i denne boka, for selv om det kanskje er for tidlig å felle en fullstendig dom over reformen nå, så er det lov å ta lærdom og gjøre endringer før det er for seint. Det mener jeg vi skylder både samfunnet og de ansatte i etaten.

Helt til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke de som faktisk er årsaken til at vi fortsatt er en etat som leverer trygghet og rettssikkerhet til innbyggerne i dette landet, alle våre medlemmer, både politiutdannede, sivile, ledere, studenter og jurister. Takk for innsatsen dette året. Det har vært en påkjenning for mange av dere, og dere har strukket dere lenger enn hva man kan forvente.

Jeg håper dere alle får en fredfull julehøytid og muligheten til å lade batteriene sammen med familie og venner. Til de av dere som skal jobbe i jula ønsker jeg en god vakt. Takk for at dere står på.

Jeg håper dere alle får en fredfull julehøytid og muligheten til å lade batteriene sammen med familie og venner. Til de av dere som skal jobbe i jula ønsker jeg en god vakt. Takk for at dere står på.

Powered by Labrador CMS