Politiets Fellesforbund i Pride-paraden i 2019. Her hilser PF-leder Sigve Bolstad på en av tilskuerne.

Politiets deltakelse i Prideparaden med regnbueflagg

I Prideparadene synliggjør politiet at vi står for inkludering og støtte til sårbare grupper. Det er tillitsbyggende og forebyggende at politiet viser støtte til grupper som har høy risiko for å utsettes for hatkriminalitet.

Publisert

I forbindelse med Tore S. Larsens engasjerende innlegg om politiets deltakelse i Pride, ønsker Politiets Fellesforbunds Likestillings- og mangfoldsutvalg (LMU) å komme med et tilsvar til debattinnlegget. 

PF har støttet deltakelsen i prideparaden i Oslo i flere år, og de senere år har også flere av våre lokallag engasjert seg i lokale Pride-arrangementer. Forbundsleder har deltatt og vår fagforenings fane er med; En fane som symboliserer fellesskap og solidaritet. 

Likestillings- og mangfoldsutvalget ønsker å klargjøre hva vi mener angående Tore S. Larsens (Agder) påstander i debattinnlegg i Politiforum av 2. juni.

Det er flott at Tore S. Larsen skriver debattinnlegg. Det er viktig å ha debatter i norsk politi, noe som er med på å gi oss kunnskap og sette søkelys på temaer som kanskje ikke alltid får så mye oppmerksomhet.

I sitt innlegg erkjenner han at arbeidet mot hatefulle og respektløse holdninger, ytringer og handlinger mot mennesker med en annen seksuell orientering er svært viktig. Det er flott å lese. Han sier også at det er viktig å gi uttrykk for dette synet. 

LES OGSÅ: Rekord for politiet i Pride-paraden

Uniformsreglement og regnbueflagg

Når det gjelder påstandene i innlegget, begynner vi med uniformsreglementet. Uniformsreglementet løftes fram med jevne mellomrom og oppleves ofte som en omkamp. Det skjer gjerne i forbindelse med at politiets deltakelse i prideparaden publiseres. I 2005 sendte Unni Fries, Frank Jensen og undertegnede en søknad til POD om å få bruke uniform i Prideparaden, som den gangen kun var i Oslo. Søknaden ble godkjent av POD og siden har politiet deltatt i prideparadene i uniform.

I 2018 sendte POD ut generelle bestemmelser om deltakelse i Pride-arrangementer i Politi- og Lensmannsetaten. Likestillings- og mangfoldsutvalget forholder seg til hva POD har bestemt. Vi tar ingen debatt på det. 

Regnbueflagget er et universelt og sterkt symbol på homokamp. I dag mener vi at flagget har fått en videre betydning og representerer frihet og mangfold, men selvfølgelig også hele seksualitets- og kjønnsmangfoldet som var utgangspunktet.

Vi må ikke glemme at det var politiet som trakasserte LHBTI- mennesker i 1969 i New York, og som var årsaken til at homokampen startet, og satte fokus på like rettigheter, frihet til å elske hvem man vil og selv bestemme kjønnsuttrykk.

Det er snart ett år siden politiet sa unnskyld til Kim Friele og LHBTI-mennesker i Norge.  Likestillings- og mangfoldsutvalget mener det derfor er viktig å bruke regnbueflagget sammen med uniformen i paraden. Regnbueflagget er det universelle symbolet som de aller fleste kjenner til i dag. 

Upolitisk eller politisk

Det påpekes i innlegget at regnbueflagget brukes av Foreningen FRI og at det derfor er naivt å tro at det ikke er politisk. Det er helt naturlig at FRI bruker regnbueflagget i sin logo, siden de er en LHBTI-organisasjon som jobber for likeverd og rettigheter. Det betyr ikke automatisk at de som bærer flagget har samme politiske mening eller nødvendigvis assosieres med FRI, men vi tror alle ønsker et mer åpent og inkluderende samfunn. Det er ikke kun organisasjonen FRI som bruker regnbueflagget i sin logo. Det er mange, i alle verdensdeler, og er et godt symbol på inkludering for organisasjoner og næringsliv.

Det er svært mange mennesker i paraden og tilskuere som bærer regnbueflagget og har regnbuer i en eller annen form. Det er et stort mangfold av meninger, ulike politiske partier og retninger. Tidligere leder for KRF har også gått i front.

Det er rett og slett, ett stort mangfold. Alle som går i prideparader er ikke LHBTI-personer. Det har vokst til å inkludere alle, også i politiets deltakelse.

Pride har utviklet seg til å bli noe mer enn en fest for LHBTI-mennesker. Politikere, organisasjoner og næringsliv deltar på stand i Pride park, i Prideparaden, i kunst, kultur, debatter og Pride Business Forum. Regnbueflagget vaier fra offentlige bygg og offentlige plasser. Det er en flott utvikling, synes vi. 

Vi er på vei i riktig retning. Derfor må vi stå på og jobbe for likestilling- og mangfold via synliggjøring og aktiviteter. Det skjer ingenting om man sitter stille og ikke gjøre noe.

Politiets deltakelse er upolitisk

Politiet opptrer med egen banner i Prideparaden. Vi har eget materiell. På banneret står det: «Ett politi – for alle».

Budskapet er inkluderende og upolitisk. PHS har laget egne regnbuebannere til stand i Pride park. Likestillings- og mangfoldsutvalget er uenig med Tore S. Larsen i at når regnbueflagget bæres av uniformert politi i en prideparade, så blir vi politiske. Like fullt som deltakere fra Forsvaret i uniform går med regnbueflagg og med fanen: «For alt vi har og alt vi er».

I Prideparadene, som også går lokalt i andre byer enn Oslo, synliggjør politiet at politiet står for inkludering og støtte til sårbare grupper. Det er tillitsbyggende og forebyggende at politiet viser støtte til sårbare grupper som har høy risiko for å bli utsatt for hatkriminalitet.

Det er ikke uten grunn at politiet har gått bak Skeiv Verden i mange år. Skeiv Verden består av mennesker som har en dobbelminoritet. De er ekstra sårbare og har blitt angrepet flere ganger i Prideparaden.

Det er dagsaktuelt å se hvordan det kan gå når politiet i USA ikke har tillit lokalt i sin befolkning, slik som i #blacklivesmatter. Politiet i Norge støtter og er med på å gi et positivt signal til alle grupper i det norske samfunnet gjennom å delta i prideparaden.

Det betyr ikke at det ikke jobbes på andre arenaer. Norsk politi har deltatt i mange år på Melafestivalen. Festivalen arbeider for å øke bevissthet om kulturelt mangfold, øke innvandrernes deltakelse i norsk kulturliv og oppfordrer kulturinstitusjoner til å være mer inkluderende.

Vi i Likestillings- og mangsfoldsutvalget mener at det ene ikke utelukker det andre, at deltakelse i Prideparaden virker begrensende på målet. Det må jobbes på flere områder i mangfoldssaken og Prideparaden er en viktig arena.

Ledelse er å tørre å gå foran og vise vei. Norsk politi er vant til å ta ledelsen og gjør det i denne sammenhengen også.

Generelle bestemmelser om Pride-arrangementer i Politi- og Lensmannsetaten

(Vedtatt i NLG 20.04.2018)

  • Alle politidistrikter oppfordres til å delta i nasjonal og/eller lokal parade
  • Antrekket skal være likt (T2 skal benyttes, T1 sommer med blå skjorte uten lue kan benyttes av de som ikke har T2).
  • Uniformsreglementet skal følges
  • Deltakelse i paraden skal være stilren og respektfull
  • Det oppfordres til å flagges med regnbueflagg fra profileringsstenger/rollupps knyttet til politiets lokasjoner hele Pride-uken
  • Oslo Pride ansees som et nasjonalt arrangement, men hvor gjennomføring og planlegging skjer i regi av Oslo Politidistrikt
  • All deltakelse i parader er frivillig og kompenseres ikke
  • Deltakelse på stand kompenseres med forskjøvet arbeidstid og avspasering etter gjeldende regler
  • Tiltaket skal evalueres årlig
  • Det gis en generell tillatelse fra POD til å bruke uniform til de som ønsker*

*Det enkelte politidistrikter må lokalt gjøre vurderinger av hvordan politiets deltagelse kan ivaretas som et festarrangement parallelt med nødvendige risikovurderinger. 

Likestillings- og mangfoldsutvalget mener at norsk politi børe være stolte av det. Det er mange land hvor politiet har en rolle som er helt annerledes og som vi ikke ønsker å sammenlikne oss med. 

Vi legger også ved bestemmelsene om Pride-arrangementer i Politi- og Lensmannsetaten:

Powered by Labrador CMS