Else Marie Rødby, justispolitisk talsperson Senterpartiet.

DEBATTINNLEGG

Politiet må være tilstede i hele Norge

For Senterpartiet er det viktig at politiet er mer enn bare et byfenomen.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Det er en ærlig sak at Høyre ikke er tilhenger av Senterpartiet og Arbeiderpartiets satsing på lokalt politi. Men at Stensland snakker om behovet for mer politifolk klinger litt hult, all den tid Høyre i høst leverte et alternativt statsbudsjett hvor de foreslo 380 millioner kroner i kutt til politiet.

Dersom Stensland hadde fått viljen sin ville det ha ført til 270 færre operative politistillinger.

Heldigvis avviste Senterpartiet og Arbeiderpartiet kuttforslagene Høyre kom med. I dagens situasjon kan vi ikke behandle politiet som en salderingspost.

Mer enn et by-politi

Høyres metode for å styrke politiberedskapen har i stor grad vært å plassere folk, sivile like gjerne som politifolk, inne på kontorer på hovedsetene i politidistriktene. Dette har åpenbart ikke løst problemene DFØ har pekt på i sine evalueringer. Politiet har blitt stadig mer sentralisert.

Politiet har blitt stadig mer sentralisert.

Stensland er opptatt av at det ikke er kontorer som holder folk trygge. Det er riktig - det er de som bemanner kontorene i et lokalsamfunn som holder folk trygge.

Høyres plan virker fortsatt å være at politiet kun skal være en tjeneste som er helt uavhengig av geografi, og som bare kan suse gjennom et område med ujevne mellomrom og kalle det tilstedeværelse.

Der er vi uenig. For Senterpartiet er det viktig at politiet er mer enn bare et byfenomen.

Lokalt forankret

Senterpartiet mener at det er en stor verdi i seg selv at politiet har et ansikt og en tilhørighet i et lokalsamfunn. Hverdagen til en politibetjent ute på tjenestestedene er ikke å sitte inne på kontoret og vente på at folk skal banke på døra. Politiet er og skal være ute blant folk, og det må de ha mulighet til i hele landet.

Politiet er og skal være ute blant folk, og det må de ha mulighet til i hele landet.

Politiet er en del av et lokalsamfunn og det betyr noe hvor de bor, hvem de snakker med og hvor de skal møte opp på jobb.

Senterpartiet er opptatt av at vi skal ha et politi med god lokalkunnskap, høy tillit som raskt er på stedet når det skjer noe. Da kan vi ikke ha det slik at folk som bor i små og mellomstore kommuner har mindre tillit til politiet enn før, og at de som bor ytterst blir nedprioritert eller ikke nevnt når vi skal snakke om hva som er viktig i politiet.

Viktig for Oslo

Høyre ble så ivrig på å legge ned og kutte at de til og med flyttet politiet bort fra store deler av Oslo Øst, hvor mange av bydelene sliter med store gjengutfordringer. Det ser vi nå konsekvensene av med både «bompengeordninger» knyttet til spesifikke områder, og knivvold mellom ungdomsgjenger.

Derfor har Senterpartiet og Arbeiderpartiet helt bevisst valgt å satse mer på Oslo-politiet. Vi har opprettet tjenesteder og politiposter i bydelene og styrke arbeidet mot gjengkriminalitet.

Det er ikke sikkert det er så viktig for Stensland, men det betyr noe for de mange tusen menneskene som vokser opp og lever livene sine i disse lokalsamfunnene.

Det virker av og til som om Høyre helt har glemt at politiet er til for folk.

Politiet er til for folk

Det virker av og til som om Høyre helt har glemt at politiet er til for folk. Mange av kommunene som svarte på fjorårets høring var bekymret for at politiet hadde blitt mindre synlig og opplevdes fjernere fra lokalsamfunnene på grunn av Høyres sentraliseringspolitikk. Noe den siste rekken av DFØ-rapporter også bekrefter.

Når dette er utgangspunktet, er ikke løsningen å lukke øyne og ører og fortsette som før.

Det trengs en kursendring, og Senterpartiet og Arbeiderpartiet bruker derfor mer penger enn Høyre til flere politifolk i operativ tjeneste og mer lokalt politi.

Det er en riktig og viktig prioritering for vår felles trygghet, uansett hvor vi bor.

Powered by Labrador CMS