Antallet politifolk øker. Det gjør også politidekningen nasjonalt sett.

Slik er politidekningen i distriktene nå

Nye tall fra Politidirektoratet.

Publisert

I dag kom tallene for politidekningen i Norge per 30. september i år. Den totale politidekningen, medregnet alle distrikter, særorganer og PST, er på 1,89.

Uten særorganene og PST er politidekningen på 1,70. 

Slik er politidekningen i de enkelte distriktene:

Distrikt  3. kvartal 2017
Oslo 2,51
Øst 1,52
Innlandet 1,46
Sør-Øst 1,50
Agder 1,50
Sør-Vest 1,46
Vest 1,51
Møre og Romsdal 1,44
Trøndelag 1,50
Nordland 1,72
Troms 1,75
Finnmark 2,95
Alle distrikter 1,70

Øker eller synker politidekningen?

Svaret på spørsmålet avhenger av om man sammenligner tallene fra i sommer som inkluderte sommervikarer, eller om man sammenligner med tallene som kun regnet med vanlige stillinger. 

Både for hele politiet og for bare distriktene øker politidekningen med 0,6 hvis man ikke regner med sommervikarene i sommer, mens den synker med 0,1 hvis man sammenligner med bemanningstallene fra i sommer som inkluderte sommervikarene.

Det tyder på at noen av sommervikarene har fått jobb i politiet også etter sommeren, men at flere av dem også ikke har fått jobb videre.

Slik blir tabellen med de to ulike scenariene for hvert enkelt distrikt:

Distrikt Endring siden 2. kvartal uten sommer-vikarer Endring siden 2. kvartal uten sommer-vikarer Endring siden 2. kvartal med sommer-vikarer Endring siden 2. kvartal med sommer-vikarer
Oslo Opp 0,14 Opp 0,14
Øst Ned -0,02 Ned -0,09
Innlandet Opp 0,04 Opp 0,01
Sør-Øst Opp 0,01 Ned -0,09
Agder Opp 0,06 Ned -0,21
Sør-Vest Opp 0,02 Ned -0,02
Vest Opp 0,05 Ned -0,01
Møre og Romsdal Opp 0,15 Opp 0,06
Trøndelag Opp 0,03 Ned -0,02
Nordland Opp 0,06 Lik 0
Troms Opp 0,11 Opp 0,09
Finnmark Opp 0,07 Opp 0,03
Alle distrikter Opp 0,06 Ned -0,01

Nesten 17.000 ansatte

Det er nå 13.371 årsverk i politidistriktene. Sammen med særorganene og de 620 ansatte i PST, er det totale antallet årsverk 16.944.

9992 av dem er politifolk. 869 er jurister. 6133 er sivilt ansatte.

Powered by Labrador CMS