STATSBUDSJETT 2018: Politiets budsjett ble lagt fram av finansminister Siv Jensen i dag.

Dette er satsingene i regjeringens politibudsjett

18,2 milliarder fordeles.

Publisert

Forslaget til nytt statsbudsjett er lagt fram. Kapittel 440 i budsjettet bevilger politi- og lensmannsetaten en total ramme på litt over 18,2 milliarder kroner.

Det er en økning på 818 millioner fra saldert budsjett for 2017.

Dette er de store bevilgningene

  • 660 millioner skal brukes til å starte etableringen av politiets beredskapssenter.
  • 259,5 millioner går til pris- og lønnsjusteringer.
  • 166,4 millioner kroner skal bidra til å fullfinansiere de 350 nye stillingene som kom i 2017.
  • 104,3 millioner til EUs endringer og innskjerping av grensekontroll.
  • 102,8 millioner skal brukes på anskaffelse av nye politihelikoptre.
  • 100 nye frie millioner tildeles distriktene. Distriktene skal få prioritere dem selv.
  • 98,5 millioner kroner skal går til gjennomføring av nærpolitireformen, inkludert lønn- og regnskapssenteret i Kristiansund.
  • 42 millioner kroner skal brukes til oppfølging av plan mot vold og overgrep.
  • 30 millioner til styrket politiinnsats i Oslo sør.
  • 10 millioner kroner skal styrke politiets arbeid mot IKT-kriminalitet.

Regjeringen viderefører også de 295 millionene de ga i frie driftsmidler til distriktene i fjor, og de 140 millionene som ble gitt til IKT-oppgraderinger.

Jensen: – Vi satser på politiet

Da finansminister Siv Jensen la fram budsjettet i Stortinget i dag, sa hun at regjeringen satser på politiet:

– Vi satser på politiet. Vi har økt antall politistillinger og vi er på god vei for å nå målet om to politiansatte per tusen innbyggere. Nærpolitireformen legger til rette for et handlekraftig og moderne politi over hele landet. Større enheter i distriktene gir høyere kompetanse, og da blir politiet bedre i stand til å håndtere mer organisert og mer alvorlig kriminalitet. Smartere organisering frigjør også flere ressurser til synlig og tilgjengelig politi, som skaper trygghet der folk bor og ferdes, sa Siv Jensen om politisatsingen.

Powered by Labrador CMS