Mange dager på sjøen: Politiet har mange patruljer på sjøen denne sommeren. Som oftest kontrollerer at ting er som de skal.

Så mange politibåter er på vakt i politidistriktene

Selv om politiet jevnlig patruljerer på sjøen denne sommeren, holder ikke alle reglene når de er ute i båt.  Politiet ser klare lovbrudd som går igjen til sjøs.

Publisert

Store deler av landet har hatt et fantastisk sommervær denne sommeren, og mange benytter det gode været til sjøs. Politiet i flere distrikter rapporterer om at de merker en økt trafikk på sjøen, og i alle landets fylker vil det være tilgjengelige politibåter som skal patruljere hele sommeren. Så langt i år har det vært hektiske dager på sjøen, og politiet ser enkelte lovbrudd som går igjen.

Rutinemessige oppdrag

Politiforum har gjennom sommeren kartlagt hvor mange politibåter som er tilgjengelig i de ulike distriktene, og hvilke oppdrag de har. Med økt trafikk på sjøen, har politiet også varierte arbeidsdager til sjøs. Stort sett går dagene i rutinemessige oppdrag, som å kontrollere promille, redningsvester og fart. 

Antall politibåter i politidistriktene:

Agder: Tre 
Finnmark: Ingen
Innlandet: Tre
Møre og Romsdal: To 
Nordland: Tre + en fjerde båt som skal settes i drift
Oslo: Tre + en jolle på henger
Sør-Vest: Fire
Sør-Øst: Én 
Troms: Ingen
Trøndelag: To
Vest: Én
Øst: Én + en lettere båt på henger som kan brukes om nødvendig.

Hovedsaken er kontroll av andre båter angående alkohol, førerbevis, redningsvest og lanterner. I tillegg er vi en ressurs i redningsoppdrag og bistand for politi for transport. Det meste vi gjør er å kontrollere småbåter, forteller Magne Laastad, politibetjent og skipperbetjent på politibåten i Vest politidistrikt. 

Vest politidistrikt har én politibåt med hovedsete i Bergen, som dekker et område fra Kvinnherad til Florø. Laastad forteller at det fine været også har funnet veien til Bergen, og at det er mye å gjøre. De merker at trafikken har tatt seg opp med fellesferien, i tillegg til at de også patruljerer under festivaler.

Politiinspektør Olav Unnestad, leder av Felles enhet for operativ tjeneste i Øst politidistrikt forteller at også de opplever at det fine været har ført til økt aktivitet til sjøs. 

Typiske oppdrag for politibåtene er promillekontroll, overvåkning av fart og håndheving av påbud om flyteplagg. Videre driver vi generell og synlig patruljering, og forebygging av uønsket og farlig atferd. Vi responderer også på akutte hendelser som brann og ulykker. 

Ved Innlandet politidistrikt meldes det om at ulovlig kjøring med vannscooter, kjøring innenfor merkede badeplasser, noe kjøring i beruset tilstand og manglende flyteplagg er oppdrag politibåtene har hatt i sommer. 

Fint vær: Store deler av landet har hatt et fantastisk sommervær. Det har flere av politidistriktene merket, og har mange oppdrag med båt.

 Alt for mange reaksjoner på promille
Flere kan melde om ulike lovbrudd knyttet til for høy promille.

I Agder politidistrikt har de én politibåt tilgjengelig i hver driftsenhet. Mens sommeren i fjor var kald og vindfull, har årets sommervær vært strålende. Det har politiet i Agder merket på båttrafikken. Operasjonsleder Miriam Stausland forteller at brudd på promillegrensen går igjen.

— Vi har alt for mange reaksjoner på promille, med rundt 20 på to uker. I tillegg er det mange fartsovertredelser og manglende flytemidler. Jeg synes er trist med så mange reaksjoner. Selv små mengder gjør noe med risikoviljen, så min klare anbefaling er å være edru. 

Også i Nordland politidistrikt har det vært flere reaksjoner på promillekjøring.

Det er viktig å påpeke at de aller fleste båtførere forholder seg til regelverket knyttet til føring av båt. Vi ser imidlertid en del tilfeller der båtførere har nytt alkohol og ligger tett opp til, og noen over, tillatt promillegrense, sier Lisbeth Aarvik, leder av geografisk driftsenhet Helgeland. 

Stausland forklarer at det i de fleste båtulykker har vært mistanke om promille, og også Aarvik forteller at båtulykker ofte skjer når føreren er påvirket av alkohol. 

Større krav til båter i Finnmark

I Norges største fylke er det ingen uniformerte politibåter tilgjengelig. Likevel har Finnmark politidistrikt småbåter på 17 fot tilgjengelig som kan benyttes i havneområder. Øyvind Lorentsen, leder i geografisk driftsenhet i Finnmark politidistrikt forklarer at økonomi er en av årsakene til at Finnmark ikke har andre politibåter.

Vi kunne selvsagt ha ønsket oss en solid båt i hver havn, men kravene til slike båter er så store her i nord. Finnmark politidistrikt har ikke hatt rom til å investere i en politibåt med de kravene vår kyst krever. Det er betydelig større krav til en slik båt i Finnmark enn i indre Oslofjord. 

Stort område: Finnmarks store avstander gjør det utfordrende å dekke hele fylket med politibåter.

Selv om været i Finnmark ikke har bydd på turer med fritidsbåter som i andre steder av landet, er Finnmark et fylke med en betydelig båttrafikk. Finnmark politidistrikt samarbeider med andre aktører for å passe på trafikken til sjøs, og Lorentsen forteller at de har en betydelig kapasitet i forbindelse med kriminalitet til sjøs, blant annet innen fiskerioppsyn som utgjør den største andelen av kriminalitet til sjøs utenfor Finnmark.

Med en lang og værhard kyst blir småbåtene ifølge Lorentsen for små til å benytte selv i indre fjordstrøk. I tillegg til utfordringer med været, er også fylkets avstander en utfordring.

Dersom vi skulle hatt en større båt ville det likevel være vanskelig å finne ut hvor den skulle plasseres når avstandene er så enorme. Vi har derimot godt samarbeid med kystvakta, kystverket, redningsskøyta, havnevesener og private fartøy som bistår oss når vi måtte trenge det. Det gir mer fleksibel beredskap enn om vi skulle hatt en båt som er dimensjonert for våre kyst- og havområder plassert et konkret sted i fylket, sier Lorentsen. 

Powered by Labrador CMS