KNAPT FLERTALL: Statsminister Erna Solberg beholdt det blåblå flertallet med knapp margin etter at KrF trakk seg ut av regjeringssamtalene. Foto: Stortinget

Dette mener de mulige regjeringspartnerne om politiet

I går åpnet Stortinget og snart kommer statsbudsjettet.

Publisert

I går ble Stortinget offisielt åpnet igjen etter sommeren, og Kong Harald foretok den høytidelige åpningen av det 162. storting. I dag går den første stortingsdebatten av stabelen. Torsdag kommer forslaget til neste års statsbudsjett.

Hva som blir utfallet av regjeringsforhandlingene er ukjent, men statsminister Erna Solberg skal etter alt å dømme styre en skjørere regjering enn før. Antakelig en mindretalls regjering.

Før valget stilte Politiforum flere spørsmål til alle partiene. Slik stiller Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, de tre partiene som forhandler om regjeringsmakten, seg til flere aktuelle politisaker.

Bemanning

Samtlige partier er fornøyde med at politiet ser ut til å nå to politifolk per tusen innbyggere i løpet av 2020. Høyre og Frp løfter fram økningen i antall politiansatte. 

Høyre lover 1500 nye politistillinger de kommende årene, noe som er litt flere enn økningen de siste fire årene.

Fremskrittspartiet mener det er naturlig å sette nye mål for politibemanningen når målet om to per tusen politifolk nås.

Nærpolitireformen

Samtlige partier slår fast at det er for tidlig å konkludere rundt resultatet av politireformen. Høyre og Frp vil gi reformen tid for å virke og er avventende til resultatet.

Venstre uttrykker imidlertid bekymring for at gjennomføringen av reformen har bidratt til usikkerhet og motstand både innad i politiet og i befolkningen. 

Bevæpning

Dette spørsmålet er blant sakene der partiene er mest uenige. Venstre ønsker ikke bevæpning av politiet, og Høyre er fornøyd med politiets åpning for midlertidig bevæpning når  trusselsituasjonen tilsier det. Men partiet åpner også for permanent bevæpning på steder der det er mange mennesker samlet som for eksempel på flyplasser.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet på Stortinget som ønsker et permanent bevæpnet politi og mener at fremskutt lagring ikke er nok.

Særorganene

Ingen av partiene har noen mening om Utrykningspolitiet eller Politiets utlendingsenhet bør legges ned og overføres til distriktene, eller om de bør fortsette som egne særorganer.

Frp vil ikke forskuttere behandlingen av UP og PU før saken når Stortinget. Høyre lover at eventuell nedleggelse av UP ikke skal gå utover trafikksikkerheten. Venstre har ingen spesielle meninger om PU og UPs framtid.

Andre lovnader

Venstre har går inn for et styrket Økokrim og dyrepoliti i alle distrikter.

Fremskrittspartiet lover ellers å legge trykk på nedbemanning av Politidirektoratet og å styrke lønn- og arbeidsvilkår for politietterforskere.

I tillegg til å love 1500 nye politiansatte, vil Høyre løfte gamle og utdaterte datasystemer. De lover også økonomi så politiet i snitt kan kjøpe tre politibiler i uka. Dermed nærmer de seg antallet nye biler som ble kjøpt før Høyre og Frp kom i regjering. I 2012, under de rødgrønne, ble det kjøpt 184 biler – over tre og en halv bil i uka.

Powered by Labrador CMS