NYE STILLINGER: I disponeringsskrivet for 2019 offentliggjør POD listen over hvor mange nye årsverk som tildeles politidistriktene. Bildet viser politistudenter med vitnemål under studieavslutning i 2014.

174 nye årsverk til politidistriktene

Oslo politidistrikt tildeles flest årsverk i 2019.

Publisert Sist oppdatert

I Politidirektoratets (POD) disponeringsskriv for 2019 kommer det fram at politidistriktene tildeles 174 nye årsverk i løpet av året. I tillegg får Kripos fem nye årsverk, mens syv årsverk er ufordelt. 

Det er ikke laget noen opptrappingsplan for når årsverkene skal være bemannet, men POD forutsetter at alle har tiltrådt i stilling i løpet av 2019. 

De nye årsverkene skal i hovedsak utlyses som politibetjent 1, og rettes mot nyutdannede. Men hvis det er gode grunner for det, kan de også utlyses i andre tjenestemannskategorier, opplyser POD. 

Det er Oslo politidistrikt som får flest nyansettelser i år, med 36 nye årsverk. Dette 50 årsverk færre enn de ble tildelt i fjor. Etter Oslo på lista, kommer Øst politidistrikt, som får 31 nye årsverk. 

Færrest nyansettelser blir det i år i Sør-Vest politidistrikt, som får 5 årsverk. Det samme antallet tildeles også Kripos. 

Antall stillinger til distriktene i 2019: 

Enhet­  2016  2017 2018   2019
 Oslo politidistrikt  87  15  86  36
 Øst politidistrikt  23  33  49  31
 Innlandet politidistrikt   27  41  24  8
 Sør-Øst politidistrikt  16  20  29  11
 Agder politidistrikt  20  22  18  11
 Sør-Vest politidistrikt   33  42  31  5
 Vest politidistrikt  37  19  35  17
 Møre og Romsdal politidistrikt  17  30  15  11
 Trøndelag politidistrikt  28  34  28  15
 Nordland politidistrikt   16  19  17  11
 Troms politidistrikt  20  29  12  8
 Finnmark  11  30  10  10
 Kripos     6  10  5
 Ufordelt         7
 Totalt  335  334  354  186

Mindre penger til nyansettelser

Politiforum har tidligere skrevet om at det i år bevilges mindre penger til å ansette nyutdannede politifolk, enn det som har blitt bevilget til politiet de senere årene. 

I år er det kun satt av 50 millioner kroner til nyansettelser.

I fjor var summen 131 millioner kroner, mens den i 2017 var 167 millioner. I 2016 bevilget regjeringen 163 millioner til nyansettelser. 

Regjeringspartiene Høyre og Frp ville i utgangspunktet ikke bevilge penger til nyansettelser i fjor, men beløpet på 131 millioner kroner kom inn i budsjettforliket med Krf og Venstre. 

Nok til 180 fra høsten

50 millioner kroner er nok til å ansette 180 nyutdannede politifolk fra høsten 2019, regnet ut fra kostnaden for ett politiårsverk (PB1) og basert på at de nyutdannede får jobb i siste kvartal av året. 

Tidligere finansierte de stillinger fra sommeren når studentene var nyutdannede. 

En gjennomgang Politiforum har gjort, viser at dagens regjering aldri har brukt mindre penger til formålet enn de gjør nå

De 50 millionene skal dekke «om lag 180 nye politiårsverk» i 2019. Det blir dermed kamp om jobbene for de 700 nyutdannede som går ut fra Politihøgskolen (PHS) neste sommer.

– Vårt forslag viser at regjeringen følger opp målsetningen om to polititjenestepersoner per 1000 innbyggere på nasjonalt plan innen 2020, også i 2019-budsjettet, hevder justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i en pressemelding.Powered by Labrador CMS