TOMHET: - Vi klarer ikke å lage politifolk kun ved digital undervisning, advarer forfatteren Jonas Høisveen.

DEBATTINNLEGG

Smittevern - til ukjent pris

Jeg frykter at den kommende leiren blir tre uker hvor smittevern står mer i fokus enn operativ utdanning. Om mindre enn seks måneder kan dagens studenter potensielt stå overfor en situasjon på liv og død. Det er alvorlig.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Helt siden samfunnet stengte ned 12. mars i annerledesåret 2020 har landets utdanningsinstitusjoner møtt utfordringer opp mot hvordan de skal lose sine studenter gjennom studieåret. Politihøgskolen er intet unntak.

Jeg er på siste semester ved PHS i Oslo, og var følgelig i praksis under nedstengingen. Det medførte nærmere to måneder tapt studietid, deriblant 3 uker utenlandsutveksling og fagsamling i praksisdistriktet. Andre fikk utsatt skyteopplæring og utrykningskjøring til sommerferien.

Slik situasjonen var den gangen, var det en ganske beskjeden kamel å svelge. Det viste seg senere at PHS hadde misforstått unntakshjemmelen for praksisstudenter i koronaforskriften, og at studentene unødvendig hadde gått glipp av verdifull praksiserfaring. Likevel vil jeg nødig kritisere PHS for denne glippen, ettersom situasjonen var ganske så krevende, og hensyn til studentenes sikkerhet stod i fokus. Det samme kan neppe sies om læringsutbyttet.

Høsten 2020 har vært en dyster tid å være student ved PHS. Etter hvert som ukene gikk, ble undervisning og eksamen flyttet fra klasserom til internett. Våren ser ut til å bli tilsvarende. Treningsrom, svømmehall og AT-sal ved PHS er stengt ned på ubestemt tid. Tørrtrening med våpen er ikke tillatt. Fysisk eksamen går som planlagt, men med noen tilpasninger.

Simulatortrening har blitt utsatt på ubestemt tid. Praktisk undervisning i arrestasjonsteknikk har blitt avviklet, og erstattet med lynkurs som skal gjennomføres i helgene under studentenes leiropphold denne vinteren. Under kurset skal det avlegges en ikke-gradert eksamen, hvor kravet til bestått er tilsvarende karakter E i opprinnelig studieplan. Man kan spørre seg om denne normen er god nok.

Elevenes leiropphold skal for øvrig gjennomføres under et strengt smittevernsregime der studentene settes i isolasjon innenfor leirperimeteret i samfulle tre uker, inklusive helgene. Skolen sørger for beskjeden forpleining på studentenes regning. Det er ikke anledning å gå på butikken, eller bestille mat utenfra. Studentene skal kun forholde seg til egen kohort. Treningsrommet er stengt. Noen må veie et eventuelt forsørgeransvar mot verdien av fullført utdanning. Kravene er ufravikelige. Rent velferdsmessig er det ikke mye å skryte av, men det er en pille de fleste svelger i bytte mot vitnemålet.

Den faglige undervisningen er også underlagt et smittevernsregime med praktisering av «en-meters-regelen» der det er mulig. Faginstruktørene skal opprettholde to meters avstand til studentene til enhver tid. Case-trening skal tilrettelegges slik at grensene ikke brytes. Jeg frykter at den kommende leiren blir tre uker hvor smittevern står mer i fokus enn operativ utdanning. Om mindre enn seks måneder kan dagens studenter potensielt stå overfor en situasjon på liv og død. Det er alvorlig.

«Vi klarer ikke å lage offiserer kun ved digital undervisning», sa kommunikasjonssjef for Forsvarets Høgskole Eivind Byre til Aftenposten 4. januar 2021. Det fremgår av artikkelen at Krigsskolen ikke følger smittevernanbefalingene fra regjeringen. Videre i samme artikkel sa Byre at Krigsskolen måtte «balansere hensynet til smittevern opp mot den samfunnskritiske rollen vi har i å utdanne nye offiserer» og «som kommende offiser og befal kreves det at man håndterer en viss risiko».

Jeg er bekymret for om utdanningen er god nok. Det er store nivåforskjeller mellom studentene. Frustrasjonen blant oss er mildt sagt høy og det går helt åpenbart utover læringsmiljøet på skolen. Skolen er en arena for læring og erfaringsutveksling mellom studenter. Disse samtalene oppstår gjerne i klasseromsundervisningen og under den uformelle praten i klassemiljøet. Nettundervisningen hever terskelen for å komme med innspill og refleksjon rundt opplevelser.

Videre er modning en viktig del av undervisningen, og det krever tid å fordøye erfaringer som oppstår i for eksempel øvingssimulatoren. Jeg håper PHS snart tar ansvar for studentenes læring, og viser lederskap i en krevende situasjon. Pandemien har vist oss at smittevern er viktig, likevel har det utvilsomt en pris.

Vi klarer ikke å lage politifolk kun ved digital undervisning.

Powered by Labrador CMS