Bildet er tatt under uteksamineringen av tredjeårsstudenter ved Politihøgskolen i Oslo i 2019.
Bildet er tatt under uteksamineringen av tredjeårsstudenter ved Politihøgskolen i Oslo i 2019.

Fagforeningene ved PHS med krass kritikk av Justisdepartementet før PHS-styremøte

«Styrets tidligere beslutninger om fordeling av studieplasser er ikke «forslag» som departementet skal avgjøre», skriver alle fagforeningene ved Politihøgskolen i et felles brev. De ber styret stå fast på at de selv har beslutningsmyndighet.

Publisert Sist oppdatert

Styret ved Politihøgskolen vedtok 9. februar at 24 studieplasser skulle flyttes fra Stavern til Oslo fra høsten av, mens klasseantallet skulle opprettholdes. Siden Oslo ville få en ekstra klasse ville også ett årsverk vil overført dit.

Men etter at styret ved Politihøgskolen vedtok dette har Justis- og beredskapsdepartementet satt foten ned for at PHS selv skal kunne bestemme dette.

I et brev til Politidirektoratet og PHS mandag forrige uke, skrev Justisdepartementet: «I 2020 ble opptaket til Politihøgskolen redusert fra 550 til om lag 400 studieplasser. I Tildelingsbrevet til Politidirektoratet samme år heter det at hele reduksjonen på om lag 150 studieplasser skal gjennomføres i Oslo. Det følger av dette at eventuelle forslag om endringer i fordelingen av studieplasser mellom studiestedene må forelegges JD for beslutning».

I dag skal styret ved Politihøgskolen derfor møtes til et ekstraordinært styremøte, hvor de skal diskutere hvordan de skal forholde seg i denne saken.

LES OGSÅ: Justisdepartementet krever å godkjenne Politihøgskolens vedtak om å flytte studieplasser

Brev fra fagforeningene

I forkant av møtet har alle de ulike fagforeningene ved Politihøgskolen nå gått sammen om å sende et brev til styret. Brevet ble sendt søndag, og er underskrevet av Bibliotekarforbundet, Forskerforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Politijuristene ved PHS i Oslo, samt Politiets Fellesforbund.

Her ber de om at Politihøgskolens styre gir et tydelig svar til Justisdepartementet, om at det er PHS-styret og ikke departementet som skal fordele studieplassene ved Politihøgskolen.

«Etter vår oppfatning er styrets tidligere beslutninger om fordeling av studieplasser ikke «forslag» som departementet skal avgjøre: De er beslutninger, fattet av Politihøgskolens øverste organ», skriver fagforeningene.

I brevet skriver de videre at den faktiske fordelingen av studieplassene høsten 2020, kom som et resultat av at styret ved Politihøgskolen «valgte å bøye seg for en direkte detaljformulering om dette i Statsbudsjettet for 2020, vedtatt av Stortingsflertallet i desember 2019».

Spørsmål til styret

Fagforeningene viser til at styret protesterte kraftig mot dette den gangen. De skriver også at Statsbudsjettet for 2021 ikke har noen formuleringer som overprøver Politihøgskolens selvstendige budsjettdisposisjoner.

«At Justisdepartementet i dag hevder at det er de som har avgjørelsesmyndigheten i slike spørsmål, stemmer etter vårt syn ikke og må derfor tilbakevises. Vi ber derfor styret stå fast på sine egne beslutninger om det prinsipielle i denne saken», skriver de.

Deretter kommer de med et spørsmål til styret, som de ber dem om å besvare i styremøtet i dag: «Deler styret vår oppfatning slik den framkommer i dette brevet? Hvis svaret på dette er nei, ber vi om en begrunnelse for uenigheten», skriver fagforeningene.

Politihøgskolens styremøte holdes i dag klokken 15.00, via videochat.

LES OGSÅ: Styrevedtak: 24 studenter flyttes fra Stavern til Oslo

Powered by Labrador CMS