ANSETTER KUN POLITISTUDENTER: Politistudentene Eirik Ancher Andressen (t.v), daglig leder, Tomas E. Dahl, operativ leder, og Anne Gro Huseby, HR-ansvarlig, driver Oslofjord Vaktselskap ved siden av studiene. Alle ansatte er politistudenter.
ANSETTER KUN POLITISTUDENTER: Politistudentene Eirik Ancher Andressen (t.v), daglig leder, Tomas E. Dahl, operativ leder, og Anne Gro Huseby, HR-ansvarlig, driver Oslofjord Vaktselskap ved siden av studiene. Alle ansatte er politistudenter.

Politistudenter startet vekterselskap: - Et steg på veien til å få fast jobb i politiet

Etter tre måneder har politistudentenes eget vaktselskap 36 ansatte. - Vi prøver å skape en trygg platform for å jobbe med noe som er relevant, sier operativ leder Tomas Dahl.

Publisert

Mens mange politistudenter og nyutdannede sliter med å få jobb, har studenter ved Politihøgskolen i Oslo tatt saken i egne hender. 

I juni startet Eirik Ancher Andressen og Tomas E. Dahl opp vaktselskapet Oslofjord Vaktselskap. Nå, bare tre måneder etter, har de 36 ansatte som i likhet med dem selv, også er tredjeårsstudenter ved Politihøgskolen. 

- Å jobbe som vekter er en veldig interessant måte å skaffe seg erfaring med konflikthåndtering og kommunikasjon på. Det er mange politistudenter som jobber i denne bransjen, men det er også mange som kvier seg for å gå inn i den, for vekterbransjen har tidvis hatt et dårlig rykte, sier Tomas E. Dahl, operativ leder i vaktselskapet. 

- Derfor tenkte vi at vi tar tak i denne utfordringen selv, og starter et eget selskap. Da kan vi styre hvor vi jobber og hvem vi står sammen med på jobb, sier han.

Han legger likevel til at han ikke ønsker å gi et stikk til bransjen, og at den stort sett består av flinke og seriøse aktører. 

LES OGSÅ: Frykter at samholdet slår sprekker

- Uunyttet ressurs

Det var Eirik Ancher Andressen som hadde ideen til selskapet. 

- Vi har jo tilgang på mange av de beste folka gjennom skolen. Det er også gjennomgående at mange har mye annen relevant bakgrunn fra før, i tillegg til Politihøgskolen. Folk er veldig motiverte. Dette er ikke en jobb de tar bare for å ta noe. De ønsker å praktisere og bygge erfaringer på kunnskapen og ferdighetene de lærer ved Politihøgskolen. Sånn sett er vi veldig heldige, sier Andressen, som er daglig leder i selskapet. 

Dahl forklarer at siden de nå har laget sitt eget vaktselskap kan de selv i større grad sette rammene for hva de mener er nødvendig for å gjøre en trygg og god jobb, godt innenfor de lovene og reglene som regulerer bransjen. 

Han mener politistudenter representerer en enorm uutnyttet ressurs. Politistudentenes vaktselskap har også en kvinneandel på 50 prosent. 

- Vaktselskaper sliter med rekruttering av nytt og egnet personell etter at kravene til vekterutdanning ble høynet i fjor. Politistudenter ønsker en jobb som gir relevant erfaring underveis i studiet, og i påvente av fast jobb i politietaten. Dermed representerer de et stort rekrutteringspotensial til bransjen, sier Dahl. 

LES OGSÅ: Gikk ut av PHS i 2017 – står ennå uten fast jobb: – Jeg rykker bare bakover i køen

STARTET SELSKAP: Ved å starte sitt eget vaktselskap, har de laget en mulighet for å tilegne seg relevant erfaring underveis i studiet, i påvente av fast jobb i politiet.
STARTET SELSKAP: Ved å starte sitt eget vaktselskap, har de laget en mulighet for å tilegne seg relevant erfaring underveis i studiet, i påvente av fast jobb i politiet.

- Midlertidig

I april viste bemanningstallene fra Politidirektoratet (POD) at åtte av ti fra Politihøgskolens 2018-kull hadde jobb i politiet. 

Dette var i april – og siden har ikke statistikken blitt oppdatert. Ingen vet om det er flere eller færre av 2017- og 2018-kullet som har fått jobb, eller hvordan situasjonen er for 2019-kullet. Det er dermed usikkert hvordan en anstrengt økonomi i politidistriktene påvirker jobbutsiktene for nyutdannede politifolk. 

Men flere nyutdannede politifolk forteller at det er vanskelig å få jobb i politiet etter endt utdanning. 

- Både dere selv og de ansatte utdanner dere til å bli politi. Hva tenker dere om fremtiden til selskapet, etter at dere er ferdigutdannet? 

- Det er klart at vi utdanner oss til å bli politi og vi skal jobbe som politi. Men vi har ambisjoner om at dette selskapet skal drives videre - enten av oss selv, eller av andre politistudenter, sier Dahl. 

- Dersom det er mulig, ønsker vi å drive vaktselskapet videre etter at vi er ferdig med PHS. Særlig hvis alternativet er å gå fra vikariat til vikariat forskjellige steder i politiet, fortsetter Andressen. 

- Hva tenker dere om vekterselskapet i lys av jobbsituasjonen for nyutdannede? 

- Vi ser primært på dette som midlertidig, og som et steg på veien til å få fast jobb i politiet. De aller fleste ønsker det. Vi prøver å skape en trygg platform for å jobbe med noe som er relevant, og gir god erfaring, sier Dahl. 

Ansette flere

Dahl og Andressen forteller at responsen har vært god. Så langt har politistudentenes vaktselskap tatt oppdrag for både utesteder, restauranter, festivaler og ulike arrangementer. 

- Vi har jo tre års utdanning i å bruke lover og forskrifter adekvat. Så politiutdannede er veldig godt rustet til dette. Men det er viktig å presisere at det er grunnleggende forskjeller mellom å være politi og vekter, og politiutdannede - som alle andre i bransjen - må sette seg godt inn både det juridiske og praktiske som kreves, sier Dahl. 

- Så langt har vi bare tredjeårsstudenter som er ansatt. Men fremover ser vi for oss å kunne ansette både ferdigutdannede og politistudenter som er på et tidligere stadie av utdanningen, sier han. 

LES OGSÅ: PHS i Stavern fredet for nedleggelse - Men uklart hvor lenge

Powered by Labrador CMS