Studentene som kastet lua i rådhuset i sommer kommer raskere ut i jobb enn 2016-studentene.
Studentene som kastet lua i rådhuset i sommer kommer raskere ut i jobb enn 2016-studentene.

Sju av ti nyutdannede politifolk er i jobb

Bedring også for 2016-kullet.

Publisert

Sju av ti nyutdannede politifolk som gikk ut av politihøgskolen i 2017, var i jobb i politiet per 31. desember. 115 av dem hadde fast stilling, noe som tilsvarer 24 prosent av de nyutdannede.

Det viser statistikk fra Politidirektoratet som Politiforum har fått tak i. Politidirektoratet opererer med to ulike tall i sin statistikk:

  1. 69 prosent av studentene som fullførte tre år ved PHS er i jobb.
  2. 72 prosent  av studentene som bestod hele PHS er i jobb.

Uavhengig av hvilket tall du legger til grunn, kommer 2017-kullet raskere ut i jobb enn 2016-kullet gjorde. På samme tid i fjor stod nesten halvparten av de nyutdannede arbeidsledige.

Studenter som har bestått PHS og er i jobb samme året som de ble uteksaminert:

  • 2017: 475 av 657 (72,3 prosent)
  • 2016: 345 av 669 (51,6 prosent)
  • 2015: 580 av 637 (91,1 prosent)
  • 2014: 581 av 661 (87,9 prosent)
  • 2013: 484 av 620 (78,1 prosent)

Over ni av ti 2016-studenter er i jobb

Til tross for at 2017-kullet har lettere for å få seg jobb raskt enn 2016-kullet, er det fortsatt et stykke opp til toppårene i 2015 og 2014. Da fikk svært mange jobb det første halvåret.

Ting tyder imidlertid på at ting vil løse seg på sikt for studentene. For 2016-kullet, som var svært kritiske til jobbmulighetene og der mange stod uten jobb i lang tid, har ting bedret seg. 91 prosent av de som fullførte PHS i 2016 er nå i jobb i politiet.

60 prosent av 2016-kullet hadde fast stilling per 31. desember 2017.

Les den store reportasjen om 2016-kullet: Møt politistudentene som jobber i bokhandel, bakeri, barnehage og begravelsesbyrå.

Powered by Labrador CMS