Studiestart ved PHS: Skrinlegger planene for fadderuka

På grunn av oppblomstringen av koronasmitte har fadderstyret ved Politihøgskolen bestemt at fadderuka ikke arrangeres som tidligere. Også undervisningen ved PHS blir annerledes denne høsten.

Publisert Sist oppdatert

Før studiestart på flere universiteter og høgskoler denne uken, uttalte Folkehelseinstituttet at de var bekymret for at faderarrangementene skal medføre en stor smitterisiko. Natt til mandag rapporterte også politiet om studentfester rundt om i landet, hvor for mange var samlet og hvor smittevernreglene ikke ble holdt, skriver VG.

Mandag starter også studentene ved Politihøgskolen, men leder for fadderstyret uttaler til Politiforum at de har kommet frem til at fadderuka ikke vil bli arrangert på samme måte som tidligere år. Nøyaktig hvordan de skal gjennomføre dette skal de ha et møte om på onsdag.

Leder for fadderstyret henviser til Politihøgskolens studieleder Philip Tolloczko for kommentar. Han forklarer at de nå jobber med å tilby fadderstyret å ha et arrangement på campus, for førsteårsstudentene.

- Vi har kommet til enighet om at den fadderuken de hadde lagt opp til er avlyst, men vi ser på hva vi sammen kan gjøre likevel. Vi vurderer nå å få til et arrangement på campus med førsteårsstudentene, hvor formålet er at disse skal bli kjent på tvers. Det vi alle er opptatt av, er at det skal være et godt læringsmiljø, og særlig for førsteårsstudentene som kanskje ikke kjenner så mange, sier Tolloczko.

- Jeg vil skryte av fadderstyret. De har forstått situasjonen selv og er konstruktive, men jeg skjønner at dette er veldig synd. Fadderuka bidrar til et godt læringsmiljø, men vi har nære relasjoner til politiet som en beredskapsetat, så hvis man først får et smitteutbrudd og det går inn i politiet kan det få alvorlige konsekvenser. Men vi skal prøve å bistå fadderstyret til å få til noe, og vi håper det blir bra, selv om det ikke blir så mye, sier han.

Også BIs studentorganisasjon har tidligere opplyst at de avlyser utelivsarrangementer knyttet til fadderuken.

Annerledes høst på PHS

Geir Valaker, leder for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen.

Geir Valaker, leder for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen, sier de har god dialog med fadderlederne ved alle studiestedene.

- Fadderstyrene har på selvstendig grunnlag kommet frem til at de ikke kan gjennomføre en tradisjonell fadderuke, sier Valaker.

- Studentene våre er veldig fornuftige, så de har sett problemstillingen. Vi forventer at fadderstyrene og den enkelte student følger de anmodninger som helsemyndighetene har gitt til hele det norske samfunnet, når det gjelder å holde avstand og hygienetiltak. Antall mennesker samlet på et sted er også vesentlig, sier han.

Valaker forteller også at høsten på Politihøgskolen i år vil bli noe annerledes på grunn av koronasituasjonen, og at de planlegger for undervisning både fysisk og digitalt.

- For oss som skole er det to hovedhensyn. Det ene er smitteforebyggende tiltak, og det andre er smittesporing. Hvis det skulle bli oppdaget smitte blant studenter eller ansatte er det lokal helsemyndighet som skal drive smittesporingen, og hele organiseringen av studieåret ser hen til disse hensynene, sier Valaker.

Politihøgskolen har derfor tilpasset lokalene sine, og klasserom merkes med maks antall personer som kan oppholde seg der. De vil også sørge for at antibac er tilgjengelig på skolens område, og det vil være langt færre plasser i kantina og fellesområdene.

Politihøgskolen opplyser at det vil bli lagt ut mer informasjon til studentene om hva som gjelder ved Politihøgskolen, i løpet av denne uken. Men førsteårsstudentene skal prioriteres på campus, slik at de blir kjent med medstudentene sine og kommer godt i gang med studiene.

Færre studenter på campus

- En meters-regelen er ufravikelig. Derfor må vi se på arealsituasjonen med tanke på hvor mange studenter som kan oppholde seg på campus til enhver tid. Et mål er å ikke ha flere studenter enn det som tilsvarer halvparten av studentmassen, på campus til enhver tid, sier Valaker.

I mars ble Politihøgskolen stengt, og skolens stabssjef ba alle instruktører og alle studenter ved Politihøgskolens studiesteder om å ta hjemmekarantene, på grunn av mistanke om koronasmitte ved skolen. Med tiltakene som nå settes i verk vil Politihøgskolen unngå å komme i en lignende situasjon.

- Det er viktig for oss at vi gjør vårt ytterste, samtidig er smittesituasjonen i samfunnet utfordrende uansett hvordan vi organiserer oss. Man ferdes jo også utenfor skolens område. Derfor er det viktig med disse to hensynene til smittevern og smittesporing. Det gjør vi blant annet med å ha kohorter, deler studentene opp i større og mindre grupper, og legger disse til grunn i organiseringen av undervisningen, sier Valaker.

Powered by Labrador CMS