SATSER: Politiets Fellesforbund skal satse mer på sivile, og har derfor frikjøpt lederen for sivilutvalget, Vegar Monsvoll.
SATSER: Politiets Fellesforbund skal satse mer på sivile, og har derfor frikjøpt lederen for sivilutvalget, Vegar Monsvoll.

Med politisivile i sikte

Vegar Monsvoll skal løfte sivile på fulltid.

– Sivilt ansatte i politiet er blant dem som har blitt ekstra berørt av politireformen. Blant annet er det utfordringer i forbindelse med sentralisering av oppgaver, omstilling, nedlegging av lensmannskontorer og nye retningslinjer for utstedelse av pass, forteller Vegar Monsvoll.

Politiets Fellesforbund har nå frikjøpt lederen av sivilutvalget ut 2018.

For antall sivile medlemmer i PF øker stadig. I løpet av året har 230 medlemmer meldt seg inn, noe som gir en total på 3100 sivile medlemmer i skrivende stund. 

– Jeg mener dette er et veldig viktig og riktig tidspunkt på sette inn et ekstra gir på sivile. Det er også tilbakemeldingene fra flere medlemmer, som jeg har snakket med. Så jeg er stolt og kjempeglad, og utrolig fornøyd med at PF med forbundsleder Sigve Bolstad i spissen, ser behovet for å satse enda mer.

– Viktig del av den forebyggende kjeden

Monsvoll har stilling som arrestforvarer i Trøndelag politidistrikt, og har lang og bred erfaring som tillitsvalgt med ulike verv siden 2001. Han tok fatt på oppgaven 1. oktober, og er tydelig på hva som blir hans prioritering framover.

– Det ene er ekstern jobbing opp mot ledelse og politikere for å få dem til å se mer av verdien av de sivile gjøremålene i politiet. Det innebærer blant annet at vi må fremheve at sivile jobber er en svært viktig del av den forebyggende kjeden i politiet og at samarbeidet i etaten er viktig for å løse politioppdraget på en best mulig måte. 

I tillegg vil han jobbe med sivilt ansatte intern i PF.

– Det betyr at jeg vil prioritere å reise ut for å møte medlemmene, lokale utvalg og bistå dem med medlemspleie, verving og andre viktige spørsmål.

Forventninger

Når PF frikjøper Monsvoll for å satse mer på sivile, er han vel vitende om at det ligger en del forventninger til ham. 

– Det er mange som stiller krav og jeg vet at mange medlemmer forventer resultater nå. Det trigger meg desto mer for å gjøre en god innsats. Samtidig har jeg et veldig kompetent sivilutvalg med meg i ryggen, det er jeg veldig glad for.

Powered by Labrador CMS