Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

PF-LEDEREN HAR ORDET

Hvor mange ansatte koster en murstein?

Å etablere tjue nye polititjenestesteder har vist seg å være et viktigere valgløfte å innfri enn to politi per tusen innbyggere i hvert distrikt, eller ønsket om større handlingsrom for politimesterne i hvordan de skal benytte egne ressurser. Forstå det den som kan.

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

En ny sikkerhetspolitisk situasjon. Et budsjett hvor kostnader kveler nyansettelser. Et nytt kull fra Politihøgskolen ut i en usikker jobbfremtid. En Forsvarskommisjon og Totalberedskapskommisjon som peker på alvoret som ligger foran oss, sier beredskap må tas på alvor, og at det haster. Politifaglige råd om at dette ikke er det politiet trenger nå.

Likevel; å etablere tjue nye polititjenestesteder har vist seg å være et viktigere valgløfte å innfri enn to politi per tusen innbyggere i hvert distrikt, eller ønsket om større handlingsrom for politimesterne i hvordan de skal benytte egne ressurser. Forstå det den som kan.

Fremtidens beredskap var tema i flere debatter i Arendalsuka. Et samstemt panel i Politiets Fellesforbunds debatt var enige om at det må satses betydelig på politiet fremover. Vi trenger et totalforsvarsforlik og en langtidsplan, sier politidirektøren. 

Men vi må også vite hva vi skal langtidsplanlegge for – derfor er det på tide med en politikommisjon, et nytt politirolleutvalg som sier hva fremtidens politi skal være. Det er lenge siden politirolleutvalget satte ned grunnprinsippene for dagens politi. Den gangen var hockeysveis in, nå er det på tide å tenke nytt.

Beredskap var blant annet også tema på Politiets Fellesforbunds kongress. Temaet var «Politiet i et sikkerhetspolitisk bilde. Er vi godt nok rustet for fremtiden?». 

Vi fikk der blikk fra ulike hold som ga delegatene mulighet til gode politiske diskusjoner for fremtidens politi.

Beredskap vil også stå sentralt når vi nå skal inn i prosessen med hvem som skal ha særaldersgrenser og på hvilket nivå de skal være i fremtiden. Vi har fremforhandlet en ny avtale hva gjelder vilkår, men når det gjelder omfang vil politiets beredskapsevne spille en viktig rolle. 

For alle som lurer på hva de vil få i pensjon, når de kan gå av med pensjon, hvilke regler som gjelder hvilke kull, og så videre, vil vi fortløpende få ut både informasjon og begynne reise rundt i lokallag for å undervise om avtalen. 

Det er ikke alt i denne avtalen vi er fornøyde med, men slik vi så det var alternativet verre. Vi fikk inn en del viktige momenter for å sikre en pensjon man kan leve av. Det var vår viktigste prioritet.

Politiforum har gjennomført en spørreundersøkelse blant våre medlemmer om ytringsfrihet, fryktkultur og lederstøtte. Svarene gir oss nok en gang grunn til å fortsette jobben med å trygge de som sier fra, og skape den takhøyden man snakker så fint om. 

Det er trist å lese at flere har tenkt på å slutte. At mange føler seg lite verdsatt. At de opplever at de ikke har nok støtte fra ledelsen når de har gjort en jobb og møter kritikk.

Svensk politi sto i denne situasjonen for noen år siden. Ansatte sluttet på grunn av arbeidsbelastningen, for dårlig lønn og opplevelsen av manglende støtte fra ledelsen. La oss ikke havne der. Det er mye tyngre å snu det da enn dersom vi tar tak før.

Som alltid – vi har mye spennende å jobbe med foran oss.

Powered by Labrador CMS