Politiet påpeker selv manglene ved Pass- og ID-prosjektet.

Intern rapport: Store mangler ved politiets ID-arbeid

En intern statusrapport bekrefter at politiets arbeid med nye pass og ID-kort gjennom 11 år har store mangler. 

Publisert

Dette melder Aftenposten.

Et nytt ID-kort skulle gjøre det enklere for folk flest og skulle stå ferdig i 2017. Daværende justisminister Knut Storberget fra Arbeiderpartiet uttalte i 2007 at folk skulle klare seg med et ID-kort fremfor å måtte vise pass. 

Politiforum har tidligere belyst de store problemene ved politiets pass- og ID-prosjekt. Nå bekrefter en intern statusrapport manglene ved pass- og ID-prosjektet.

Etter mange år er prosjektet i regi av Politidirektoratet langt unna å ferdigstilles. Prosjektet har vært utsatt flere ganger. Samtidig har kostnadene skutt i været. I følge Aftenposten var prislappen på 218 millioner kroner i 2014. Dette har økt til nesten 600 millioner kroner.

Statusrapporten som Aftenposten har fått innsyn i, viser at under en fjerdedel av leveringene i prosjektet er gjennomført. Et stort antall kjente feil og mangler på passkioskene må rettes.

Politidirektoratet mener de mangler kompetanse inne prosjektstyring og legger opp til å ansette ny leder for programmet. 

Politidirektoratets fagdirektør sier i en e-post til Aftenposten at de trenger mer avansert utstyr, strengere prosedyrer og høyere kompetanse enn det politiet har hatt. Det samme sa han til Politiforum i midten av mai.

Powered by Labrador CMS