Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt.
Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt.

Rapport om varslingssak for politijuristene i Øst: Enkelte har hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø

Rapporten konkluderer med at enkelte påtalejurister i Øst politidistrikt har hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø, men at dette ikke er tilfelle for påtalejuristene generelt.

Publisert Sist oppdatert

Politijuristene i Øst politidistrikt leverte inn et varsel i november i fjor, om at påtalejuristene hadde en uforsvarlig arbeidssituasjon. Nå er rapporten klar, og den fastslår at det ikke er grunnlag for kritikk mot politimester Ida Melbo Øystese.

Rapporten viser likevel til at enkelte av påtalejuristene har hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø, men at det ikke er grunnlag for at påtalejuristene i Øst generelt har hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø.

- Advokatfirmaet Kluge har nå gjennomført en selvstendig og uavhengig undersøkelse av varselet på oppdrag fra Politidirektoratet. De har gått igjennom en omfattende mengde dokumenter, rapporter og systemdata. Kluge har gjennomført samtaler med ledere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten, sier Frode Aarum, seksjonssjef for arbeidsrett i HR/HMS-avdelingen, i en pressemelding.

Ifølge Politidirektoratet har politimesteren iverksatt tiltak for å bedre situasjonen, og har også planlagt flere tiltak som skal settes i verk. I tillegg har advokatfirmaet foreslått ytterligere tiltak.

Aarum sier i pressemeldingen at Politidirektoratet har tiltro til at tiltakene vil bidra til et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Yvonne Schilling, leder av Politijuristene i Øst, sier til Politiforum at de nå prøver å komme frem til gode løsninger for de ansatte.

- Vi synes det er alvorlig at arbeidsmiljøloven brytes for noen av våre medlemmer. Vi er i dialog med ledelsen om hvordan vi skal gjøre noe med den situasjonen, sier hun.

- Vi har et styremøte i morgen hvor vi skal gjennomgå rapporten i detalj, men vi har allerede sendt et forslag til ledelsen med tiltak som vi mener er hensiktsmessige. Vi skal jobbe sammen om å finne en løsning, legger Schilling til.

Dette er hovedkonklusjonene i rapporten:

  • Varselet om kritikkverdige forhold var rettet mot øverste leder i Øst politidistrikt, politimester Ida Melbo Øystese. Det er ikke funnet grunnlag for å rette kritikk mot politimesteren. Politimesteren har håndtert bekymringsmeldingene om arbeidssituasjonen forsvarlig.
  • Det er funnet at enkelte påtalejurister, særlig ved Allmennseksjonen, har hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø. Dette er ikke fremkommet av objektive parametere/data, som sykefraværstall eller medarbeiderundersøkelsen. Det er imidlertid gjennom samtaler med Kluge blitt fortalt om uforsvarlig og uoverkommelig arbeidsbelastning for enkelte medarbeidere.
  • Det er ikke funnet grunnlag for å hevde at påtalejuristene generelt har et uforsvarlig arbeidsmiljø i strid med kravene i arbeidsmiljøloven.
  • Øst politidistrikt har en aktivitetsplikt i henhold til arbeidsmiljøloven som følge av disse funnene. Politimesteren har overholdt aktivitetsplikten ved planlagte og allerede iverksatte tiltak som er egnet til å bedre situasjonen. I tillegg foreslår Kluge noen ytterligere tiltak.
  • Det var også varslet om at enkelte ledere i strid med regelverket, ikke får overtidsbetalt. Denne påstanden er det ikke funnet holdepunkter for i undersøkelsen.