Færre unge blir registrert for gjentatt kriminalitet

Mye som tyder på at samarbeidet mellom Oslo kommune og politiet virker, ifølge en ny rapport.

Publisert

Ifølge en ny rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, er det en svært liten gruppe ungdommer som står for en stor andel av den registrerte kriminaliteten i aldersgruppen. Kun omkring to promille av ungdommene i Oslo står for kriminaliteten.

Oslo politidistrikt skriver i en pressemelding at antallet unge som blir registrert for gjentatt kriminalitet gikk kraftig ned i fjor, fra 188 personer i 2019 til 120 personer i 2020.

Ifølge den nye rapporten er det mye som tyder på at det målrettede, koordinerte samarbeidet mellom Oslo kommune og politiet virker.

De presiserer også at de aller fleste ungdommer er lovlydige, og at 97 prosent av ungdommene mellom 10 og 17 år ikke har utført kriminelle handlinger.

På grunn av koronasituasjonen var 2020 et unntaksår, hvor folk både beveget seg mindre rundt og hvor det var færre areaer for kriminalitet. Oslo politidistrikt skriver derfor at noe av nedgangen kan være på grunn av pandemien.

— Når samfunnet gradvis går tilbake til en mer normal hverdag er det viktig at etatene samarbeider godt og tilpasser innsatsen raskt til behovene og variasjonene i samfunnet. En ting er sikkert, de barna som hadde det vanskelig før pandemien har fått det verre. Det vil være mange barn og unge som har behov for tett oppfølging fremover. Dette vil kreve noe ekstra av oss alle, både i lokalsamfunnene og av oss som har som jobb å hjelpe andre, sier Rune Swahn, politiinspektør i Felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt.

Den nye rapporten er en såkalt Salto-rapport. Rapporten er en del av samarbeidet om forebygging av kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo kommune og Oslo politidistrikt.

Her er noen av hovedpunktene fra rapporten:

  • Antallet unge som blir registrert for gjentatt kriminalitet gikk kraftig ned fra 188 i 2019 til 120 i 2020.
  • Rapporten viser at mange i denne gruppen har et bredt spekter av levekårsutfordringer. Eksempler på det er at mange har en ustabil bosituasjon, har vært utsatt for vold og ikke lykkes på skolen.
  • Jobb og aktivitet er viktig for å legge til rette for endringer hos disse ungdommene.
  • Rapporten fremhever gode og stabile relasjoner til voksne ressurspersoner som en viktig beskyttelsesfaktor.
  • Det var en nedgang på -30 % i registrerte voldsanmeldelser blant barn og unge under 18 år fra 2019 til 2020.
  • Lovbruddene for guttene i aldersgruppen sprer seg mer utover mange ulike lovbruddskategorier, men det er flest anmeldelser knyttet til vold/trusler (26 %), vinning (21 %) og narkotika (15 %).
  • For aldersgruppen 18-22 år har antall registrerte mistenkte personer og anmeldelser vært relativ stabil siden 2015.
  • Rapporten viser at tett oppfølging kan bidra til å endre kurs

    LES OGSÅ: Unge voksne til angrep på politiet: - Vi opplever en endring i hvordan ungdommer møter politiet
Powered by Labrador CMS