Det ble kastet stein og flasker mot politiet på Stortorget i Fredrikstad, 17. mai. Politihelikopter ble sendt tilstedet for bistå.

Unge voksne til angrep på politiet: - Vi opplever en endring i hvordan ungdommer møter politiet

Det ble trykket på den store knappen da unge voksne i Fredrikstad forsøkte å hindre politiet i å gjøre jobben sin, 17. mai. Nå jobber politiet med kommunen og samarbeidspartnere for å forebygge lignende situasjoner.

Publisert

Politiet i Fredrikstad meldte 17. mai om kaos i byen, hvor ungdom og unge voksne utøvde vold mot politiet. 14 ble arrestert, flere av dem var mindreårige.

Stasjonssjef ved Fredrikstad politistasjon, Ivar Prestbakken, forteller at det ble kastet gjenstander mot politifolkene.

Politiforum har i flere artikler skrevet at stadig flere politifolk på landsbasis, utsettes for vold. Siden 2004 har antall anmeldelser for vold mot politiet nær tredoblet seg. Bare i fjor kom det inn 1650 anmeldelser fra politifolk som var utsatt for vold, viser tall Politiforum har fått fra Politidirektoratet.

Politistasjonssjef Ivar Prestbakken presiserer at flesteparten av dem som utøvde vold mot politiet i går var mellom 18 og 25 år, og ikke hovedsaklig ungdommer, slik man kunne få inntrykk av i flere medier. Fire mindreårige som var deltakende ble hentet av foreldrene i går.

Til sammen ble 14 personer arrestert.

Gikk til angrep

- Nå etterforsker vi saken. Men slik det ser ut nå, var dette en vanlig ordensmessig situasjon som eskalerte. Det som skjedde var at noen drakk på offentlig sted. Da skal politiet gripe inn. Det samlet seg raskt andre unge som ville hindre politiet fra å gjøre jobben sin, og det er straffbart, sier Prestbakken, til Politiforum.

Han legger til at det så langt ikke ser ut til at det var planlagt at dette var en hendelse som skulle eskalere. Flere personer gikk til fysisk angrep på politiet. Ifølge VG ble deres fotograf på stedet ble vitne til at en ungdom hoppet opp og sparket en politimann, før han løp av gårde.

- Det er opp til den enkelte å følge de påbud som gjelder. Her var det flere som ville hindre politiet i å gjøre sin jobb. Det ble trykket på den store knappen i Øst politidistrikt, så det ble mange patruljer til stedet. Situasjonen ble løst på en forbilledlig måte, og det ble ingen skade på personer eller bygningene rundt, sier han.

Prestbakken kan ikke si nøyaktig hvor mange patruljer som ble sendt til stedet, annet enn at «det ble nok». Det mener han politireformen bør ha en del av æren for.

- Med tanke på politireformen, er det veldig smidig å flytte patruljer på tvers når det kreves. Det hadde ikke vært så enkelt for noen år siden, å flytte politipatruljer på denne måten. Det er en gevinst av reformen, sier han.

Samarbeid med kommunen

- Er det mindre respekt for politiet blant ungdom nå enn tidligere?

- Da jeg vokste opp på 70- og 80-tallet hadde vi stor respekt for autoriteter, både lærere og andre. Nå har vi en generasjon som er mye mer kritisk til myndighetspersoner. Det er bra å sette spørsmålstegn og være kritisk i mange settinger, men når man ikke etterkommer pålegg, og umiddelbart protesterer der og da, det er da problemet kommer. Man plikter å følge politiets pålegg, selv om det i utgangspunktet er en bra ting at dagens ungdom er kritiske til informasjon og myndighetspersoner, sier Prestbakken.

- Hvordan skal politiet jobbe forebyggende for å unngå at lignende situasjoner ikke skjer?

- Jeg har veldig tro på dialog og samarbeid med andre samarbeidspartnere. Vi har et godt samarbeid med kommunen og andre, som er viktig for oss. Jeg tror også det er viktig å få ut flere voksne, blant annet natteravner, som vil være med og forebygge. Personene som var involvert i hendelsene i går er bosatt litt forskjellige steder i distriktet, så vi tar også kontakt med andre politistasjoner, slik at de kan følge opp i etterkant, sier han.

- Tøffere i møte med autoriteter

Lars Fosse, avsnittsleder for forebyggende avsnitt i Fredrikstad, forteller at de har hatt møte med SLT-koordinatoren i kommunen i dag, for å oppdatere hverandre på situasjonsbildet og planlegge videre samarbeid.

- Dette er ikke noe politiet kan håndtere alene. Vi har god dialog med videregående skoler og andre skoler i Fredrikstad, og jobber sammen om utfordringen, sier Fosse.

- I tillegg går vi i straffesporet, og følger også opp ungdommer i det forebyggende sporet med bekymringssamtaler på vanlig måte, sier han, men også Fosse presiserer at de som utøvde vold mot politiet var hovedsakelig over myndighetsalder.

- Har tonen mellom politiet og ungdommer blitt tøffere?

- På generelt grunnlag opplever vi en endring i hvordan ungdommer møter politiet. De er tøffere i møte med autoriteter, og ut fra det jeg kjenner til gjelder det både lærere og politiet, sier Fosse.

Han forklarer at ungdommer ofte står hardt på rettigheter de opplever at de har, også når de ikke har disse rettighetene.

- Det kan ofte skje. Når det er en hendelse hvor politiet prøver å få kontroll, plikter man å etterkomme pålegg. Når noen står hardnakket på at de kan gjøre som de vil, er det ikke alltid tid og sted for det, forklarer Fosse.

Han legger til at de opplever at flere som går i opposisjon mot politiet blir yngre.

- Vi har eksempler på ungdommer ned i 14-15-16-årsalderen som har en litt annen holdning til politiet, sier han.

- Hva tror du er bakgrunnen for dette?

- Det lurer vi på også. Jeg har ikke noe godt svar, men det kan virke som en del tar tak i ting som skjer i USA, og drar paralleller til politiet i Norge, som vi ikke synes stemmer. Vi ønsker ikke at det skal være et oss mot dem, sier Fosse.

Powered by Labrador CMS