Litt færre av søkerne representerer Oslo i år. Flere fra distriktene.
Litt færre av søkerne representerer Oslo i år. Flere fra distriktene.

Fra disse distriktene kommer framtidens politifolk

Nytt distrikt på toppen.

Publisert

Antallet søkere til Politihøgskolen gikk noe ned i år. 4706 personer søkte PHS, 3398 av dem med politiutdanninga som første prioritet. Nå er også statistikken over hvilke distrikter søkerne tilhører klar.

Det er Øst politidistrikt som nå har flest søkere til PHS, etter at søkertallet fra Oslo har sunket en del. 718 av de 4706 søkerne kommer fra Øst. 716 kommer fra Oslo. Antall søkere fra Oslo synker med 14 prosent.

Innlandet, Agder, Sør-Vest, Møre og Romsdal, Trøndelag og Troms er distriktene som har økning i antall søkere. Den prosentvise økninga er størst i Troms.

I de andre distriktene synker antallet noe. Størst er nedgangen i Nordland.

Færrest søkere kommer fra Finnmark. 59 personer fra distriktet og fylket har søkt PHS i år. 

Powered by Labrador CMS