Politiets operasjonssentral i Sør-Øst lå tidligere samlokalisert med både brann og helse i Drammen. Nå får den kritikk fra AMK-sentralen etter flyttingen til Tønsberg.
Politiets operasjonssentral i Sør-Øst lå tidligere samlokalisert med både brann og helse i Drammen. Nå får den kritikk fra AMK-sentralen etter flyttingen til Tønsberg.

Slår alarm om operasjons­sentralen: Politiet varslet ikke helse ved ulykker og brann

Feil ved operasjonssentralen i Sør-Øst kan ha satt liv i fare mange ganger.

Publisert

Det er avdelingsleder Lise-Mette Lindland ved AMK-sentralen i Vestre Viken helseforetak, som har sendt et brev til sjefen for politiets operasjonssentral i Sør-Øst. I brevet, som VG omtalte først, løfter hun fram en rekke eksempler på at samarbeidet mellom politi og AMK-sentralen ikke går som det skal.

I brevet som også Politiforum har fått tilgang til, står det blant annet at:

  • Innringere blir satt i feil telefonkø når politiet sender samtaler til AMK, som gjør at feil operatør svarer på samtalene.
  • Politiets operatører mangler geografikunnskaper. Det gjør at feil AMK-sentral får telefon og at feil posisjon og kommune for hendelser blir oppgitt.
  • AMK-sentralen blir varslet om allerede pågående hendelser. 
  • AMK får ikke varsel om hendelser der de burde vært til stede. Via nødnettet plukker de imidlertid opp søk- og redningshendelser der brann og politi er i gang med arbeidet, men der AMK ikke har blitt involvert.

– Jeg kan bekrefte at jeg har sendt det brevet, og at vi ikke har mottatt noe svar på det. Brevet er sendt fordi vi er bekymret for at vi har et for dårlig samarbeid slik det er i dag. Jeg tror innholdet taler for seg, sier Lindland til VG.

Hun lister opp flere hendelser der liv og helse kan ha vært i fare, blant annet flere bilulykker. Ved en brann i en restaurant ble AMK varslet 12 minutter etter politiet, tross i at to personer hadde røykskade.

«Vi mener at samarbeidssituasjonen vi nå erfarer ikke er holdbar da dette kan gå ut over liv og helse. Ber om at det settes inn korrigerende tiltak slik at vi i fremtiden får en bedret samhandling mellom sentralene», heter det.

– I verste fall kan situasjonen nå føre til at mennesker mister livet, sier tillitsvalgt for de ansatte på AMK-sentralen, Steinar Smith i Norsk Sykepleierforbund til VG.

Han mener operasjonssentralenes samarbeid var bedre da de satt i samme bygg i Drammen, før politiet valgte å flytte sin sentral til Tønsberg som en del av Nærpolitireformen.

Politiinspektør Kenneth Berg i Sør-Øst politidistrikt, sier til VG at de skal ha et møte med nødsentralene snart og at de er opptatt av å lære.

– Vi er opptatt av et godt samarbeid med alle nødsentralene for brann og helse i Sør-Øst politidistrikt, og er ikke enig i at vi har en operasjonssentral med et nivå som kan være en fare for liv og helse, sier Berg.

Powered by Labrador CMS