Barnehage i Oslo.
Barnehage i Oslo.

Voldskriminelle mangler empati

Personer dømt for alvorlig voldskriminalitet har dårlige empatiske evner, viser forskning. Det har vært fritt fram for dem å få jobb i barnehage.

Publisert Sist oppdatert

For som Politiforum tidligere har fortalt, blir ikke alle kriminelle forhold avdekket av en begrenset politiattest som utstedes til de som søker jobb i barnehager.

En begrenset politiansatt gir bare svar på om den som søkte jobb i barnehage har sedelighetsforbrytelser bak seg. Kunnskapsdepartementet tok imidlertid affære i saken, og Kristin Halvorsen (Sv) fremmet et nytt lovforslag som ble vedtatt i statsråd.

En ny type politiattest skal i følge dette lovforslaget i tillegg vise overtredelser av alle typer seksualforbrytelser, volds- og ranskriminalitet og narkotikalovbrudd.

- Det må ikke bare være nok voksne, men også bra voksne i en barnehage. De ansattes kompetanse har vesentlig betydning for hvor bra barnehagen er. Dette skal være trygge, forutsigbare, omsorgsfulle personer, sier Henrik D. Zachrisson, forsker og psykolog ved Atferdssenteret.

Han har i flere år forsket på betydningen av barnehage for barns utvikling.

Zachrisson forteller at det ikke finnes forskning som går spesifikt på de barnehageansattes vandel. Men at det er en stor mengde internasjonal forskning som viser betydning av den enkelte voksnes personlige og faglige egenskaper.

- Forskningen er entydig når det gjelder de ansattes pedagogiske kompetanse. Den er avgjørende for barnas utvikling og læring. Det er også veldig viktig at de ansatte i barnehagen er trygge og forutsigbare omsorgspersoner for barna. Dette er viktig både for barnas trivsel og læring i barnehagen. Utrygge barn lærer ikke. For de minste, ett til toåringene, kan det godt tenkes at denne tryggheten er viktigere enn barnehagens pedagogiske opplegg, sier Zachrisson.

Flere medier har rapportert om tilfeller der voldsdømte har jobbet i barnehage. Lovforslaget innebærer ikke at voldsdømte blir nektet jobb i barnehage, bare at slike lovbrudd inkluderes i en begrenset attest. Selve ansettelsen vil fortsatt være opp til lederen i barnehagen.

- Det er nok mange som blir utrygge ved tanken på at folk som begår den type lovbrudd skal ha omsorg for barn. Blant folk som er dømt for alvorlig vold- og narkotikakriminalitet er det også en høyere forekomst av blant annet antisosialitet og empatisvikt enn blant befolkningen generelt, og det er godt dokumentert at dette er egenskaper som går ut over omsorgsevnen for barn, forteller psykologen, forteller psykologen.