Vil skille ut tall for operative

Politiets Fellesforbunds (PF) bevæpningsutvalg har ambisjoner om å presentere nye tall fra fjorårets bevæpningsundersøkelse til landsmøtet i november.

Publisert Sist oppdatert

Fjorårets undersøkelse, hvor én av fem spurte polititjenestemenn ønsket fast bevæpning, fikk gode skussmål, men på ett punkt var mange kritiske: Undersøkelsen presenterte ikke tallene fordelt på operative og ikke operative polititjenestemenn.

Det skal det nå gjøres noe med, etter at PFs forbundsstyre 20. juni i år ga klarsignal for å gjenopprette bevæpningsutvalget, sier utvalgsleder Sigve Bolstad.

– Vi kommer til å ta kontakt med de som hjalp oss med å utforme rapporten, for å se på muligheten for å bryte ned tallene i undersøkelsen. Vi har et ønske om å gå mer i detalj, særlig for å skille mellom de som er operative og ikke operative, og finne ut om det er store forskjeller, sier Bolstad til Politiforum.

Det var professor Liv Finstad fra institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitet i Oslo som bisto utvalget under arbeidet med rapporten i fjor. Da var det ikke nok tid til å gå inn i tallmaterialet og skille mellom operative og ikke operative i tide til landsmøtet.

– Det har vi ambisjoner om å gjøre i år. Til årets landsmøte i Molde har utvalget forhåpentligvis litt mer kjøtt på benet, men det er viktig å understreke at det ikke kommer noe omfattende dokument fra utvalget. Det blir mer et supplement til den eksisterende undersøkelsen, sier Bolstad.

Han har selv fått høre om undersøkelsen fra de operative mannskapene på Grønland.

– Jeg synes det er veldig interessant. Jeg har stor respekt for synspunktene fra mange, men synes det er veldig viktig å lytte til de som har skoene på i denne saken. Min vurdering har hele tiden vært at det bør tillegges større vekt. Funnet deres er jo formidabelt.

Bolstad understreker videre at han håper de enkelte lokallagene i PF nå bruker tiden fram mot landsmøtet godt, slik at medlemmene er godt forberedt på å ta del i debatten når bevæpningsspørsmålet skal tas opp til ny behandling.

– Jeg tar for gitt at lokallagene jobber med saken, og møter topp oppdatert i Molde, sier han.

I skrivende stund er ikke 22. juli-kommisjonens rapport lagt fram, men Bolstad sier bevæpningsutvalget uansett vil se nærmere på den når de møtes etter sommerferien.

– Om det er noe der som er relevant for oss, skal jeg være forsiktig med å si. Men fram mot november kan vi ikke la være å se på om det er noe der som er aktuelt for oss.