Vil legge ned Politidirektoratet

Tidligere statsråd Marit Arnstad mener at Politidirektoratet ikke fyller den rollen som var tenkt. I stedet har direktoratet vokst oppover, nedover og i siden.

Publisert Sist oppdatert

Marit Arnstad (Sp) mener at Politidirektoratet (POD) bør legges ned. Hun mener direktoratet har blitt for mektig, opererer som en «stat i staten» og ikke har svart til forventningene man hadde til måloppnåelse ved opprettelsen i 2001.

Dette sier Arnstad til Dagbladet.

– Det blir tydeligere og tydeligere at Politidirektoratet overtar funksjoner fra politidistriktene, men også at de prøver å ta en sterkere rolle i utformingen av selve politikken, på bekostning av politikerne, sier Arnstad til avisen.

Direktøren har blitt for mektig

Arnstad kritiserer politidirektør Odd Reidar Humlegård for å ha blitt for mektig. Men det er ikke bare hans skyld, sier Arnstad:

– Flertallet har gitt ham fullmakter som jeg mener at en politidirektør ikke bør ha, sier Arnstad.

Hun nevner fire punkter hvor hun mener POD har feilet:

• POD har ikke funnet sin plass mellom Justis- og beredskapsdepartementet og politidistriktene.

• Det virker som POD vokser og vokser, både når det gjelder midler og antall ansatte, uten at det blir en mer effektiv ledelse.

• Politiske føringer blir ikke fulgt opp av POD.

• Det kan virke som POD ønsker å styre informasjonsflyten og graden av åpenhet overfor det politiske systemet.

Det kom nylig ut at POD skal ha prøvd å stoppe tidligere politimester Torbjørn Aas fra å forklare seg under 22. juli-høringen for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dette har POD hevdet at ikke stemmer.

En løsning på dette kan være å desentralisere oppgaver til de nye politidistriktene, samt at departementet overtar samordningsfunksjoner.