Vil ha henlagte sexsaker med i politiattesten

Reidar Hjermann ønsker endringer - men utspill vekker reaksjoner.

Publisert Sist oppdatert

Barneombudet vil at menn og kvinner som har vært mistenktfor seksuelle overgrep mot barn skal få dette nedfelt i en politiattest.

- Det er ekstremt vanskelig å bevise seksuelle overgrep motbarn. Det er en lang vei å gå for å få en fellende dom. Derfor mener jeg atdepartementet må vurdere om også henlagte saker med overgrep mot barn skal ståoppført i en attest, sier barneombud Reidar Hjermann til VG.


Til neste år kommer et lovforslag hvor det foreslås å utvide politiattesten fraå gjelde bare seksuelle overgrep, til å inneholde ran, vold, drap ognarkotikakriminalitet. Barneombudet vil også at siktelser og tiltaler skal tasmed.

Hjermanns utspill vekker kraftige reaksjoner iAdvokatforeningen.


- Det er totalt uhørt. Her vil uskyldige bli rammet. Når en sak er henlagt erpersonen uskyldig etter loven, sier leder i rettssikkerhetsutvalget ArildHumlen i Advokatforeningen.
Han får støtte av nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Jan Arild Ellingsen(Frp).
- Er man ikke dømt så skal man ikke straffes. Dette kan påvirke en uskyldigperson resten av livet, sier Ellingsen, ifølge NTB