Odd Einar Dørum.
Odd Einar Dørum.

Vil doble antall UEH-mannskaper

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum vil ha flereUEH-utdannede politimannskaper for å øke beredskapen.

Publisert Sist oppdatert

Det var under Stortingets 22. juli-høring at Dørum tok til orde for å øke kapasiteten på det lokale politiets operative beredskap.

– Jeg har sans for at vi skal ha nasjonale innsatsstyrker, men vi må aldri kimse av lokal politikompetanse. I dag er det rundt 800 UEH-mannskaper i landet, og det kan variere fra åtte til flere titalls mannskaper i hvert enkelt politidistrikt, sier Dørum.

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig til en 24-timersberedskap med slike spesialtrente mannskaper.

– Men hvis politiet får anledning til å doble denne kapasiteten til 1600 UEH-stillinger, ville politidistriktene alltid kunne hatt folk med operativ spesialkompetanse på vaktlistene, og dermed noen å sende når skarpe hendelser skjer.

Heller økning

Han viser til Sør-Trøndelag politidistrikt, som allerede har fått i stand en ordning med rene UEH-patruljer.

– Dette handler kun om å oppgradere den operative kompetansen til 800 eksisterende politimannskaper, understreker Dørum, som da han var justisminister møtte politiets UEH-mannskaper en rekke ganger.

– De jeg møtte ga et meget seriøst inntrykk. De hadde et skikkelig engasjement og forsto sin politirolle. Dette er rolige, sindige og seriøse folk som er gode å ha når noe skjer, sier Dørum, som i dag representerer Venstre i samferdselskomiteen i Oslo bystyre.

Han tror det er bedre å øke antall operative med UEH-kompetanse, enn å gi flere treningstimer.

– De trener allerede 104 timer i året på operative disipliner. Jeg mener at å øke antall politifolk med slik spesialkompetanse vil gjøre at politiet står bedre rustet til å håndtere kritiske hendelser.

Dørum tar til orde for å hegne om, og styrke det lokalepolitinærværet. Førsteinnsatsen når noe skjer, vil alltid gjøres av lokale mannskaper, mener Venstre-politikeren.

– Store avstander, og ikke minst værmessige begrensninger, gjør at man må planlegge ut fra at førsteinnsatsen alltid må dekkes av lokale politimannskaper. De vet hvor folk bor, og de kjenner lokale forhold. Har vi flere godt trente innsatsmannskaper, vil politiet være bedre i stand til å håndtere oppdukkende situasjoner. Godt trente mannskaper med oppdatert trening er bedre i stand til å gjøre de improvisasjoner som er nødvendig når det uventende skjer, sier Dørum.

Han presiserer samtidig at et økt antall UEH-mannskaper er innenfor den eksisterende strukturen i politiet, og at det derfor er forholdsvis enkelt å gjennomføre.

– Det handler om økt utdanningskapasitet gjennom Politihøgskolens (PHS) utdanningssystem.

– Flere alternativer

Politiinspektør Per Olaf Torkildsen ved PHS’ avdeling for etter- og videreutdanning, operativ seksjon, sier i en kommentar til utspillet at skolen er usikker på om dette er rett vei å gå.

– Her er det flere alternativer. For eksempel å heve kompetansen til IP4 til et nivå som ligger nærmere IP3 på enkelte områder, som situasjonsmestring og polititaktikk. Endringsprogrammet skisserer en mulig gjennomgang av IP-kategoriene. Det synes vi er riktig vei å gå. Så er det selvfølgelig også mulig at svaret blir en økning av UEH-styrken.

– Er en økning praktisk gjennomførbar med den kapasiteten PHS har i dag? Både med tanke på opplæring og oppfølging av mannskapene.

– Nei, men en kapasitet kan utvides på kort varsel. Vi bruker i stor grad innbeordring av instruktører fra distriktene for å løse denne type utdanninger. Belastningen på dette området er allerede stor i forbindelse med de store grunnutdanningskullene og de UEH-kursene som går normalt, svarer han.

Torkildsen viser imidlertid til at skolen klarte å lære opp instruktører og igangsette kurs på kort varsel da UEH-ordningen ble vedtatt i 1986.

– I løpet av 1986 og 1987 var UEH-styrken et faktum.

I tillegg til at det må skaffes instruktører, vil en eventuell utvidelse av ordningen tvinge PHS til å leie øvingsfasiliteter, slik som under høstens ekstraordinære UEH-kurs, hvor gamle Heistadmoen militærleir ble valgt.

– Hvor raskt kan doblingen av UEH-kapasiteten gjennomføres, dersom det blir vedtatt?

– Det kommer an på bevilgende myndigheter. Teoretisk er det ikke noe i veien for at en slik dobling av UEH kan gjennomføres i løpet av 2013 og 2014, gitt tilgang på øvingsfasiliteter og instruktører, svarer Torkildsen, som legger til at en må påregne at noen beslutning neppe tas før etter at politianalysen er klar.

– Dette skjer tidligst neste høst, og da blir det 2014 og 2015 som blir de eventuelle aktuelle år for en slik satsing. Men jeg tror nok ikke at det blir løsningen på dette spørsmålet. Jeg tror på å styrke kompetansen til den alminnelige tjenesteperson innenfor de aktuelle fagområder.