Det kan bli norsk folkefest når verdens beste syklister kommer til Bergen i september. Men om politifolkene er motiverte, er en annen sak. Her fra Tour de fjords tidligere i år.
Det kan bli norsk folkefest når verdens beste syklister kommer til Bergen i september. Men om politifolkene er motiverte, er en annen sak. Her fra Tour de fjords tidligere i år.

Vil beordre opp mot 1000 politifolk til sykkelfesten

Men uklare betingelser for tjenesten, kan forstyrre i hvilken grad politifolk fra andre distrikter selv ønsker stille opp i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Sykkel-VM i Bergen vi i september tiltrekke seg opp mot 500.000 tilreisende. For å ivareta sikkerhet og beredskap, har planleggerne ved Vest politidistrikt sett at det trengs nærmere 1000 politifolk – i tillegg til det Bergen by selv har av tilgjengelig polititjenestemenn. Ved det som betegnes som middels beredskap.

For å få det til, har Politidirektoratet planlagt å ta i bruk retten til å beordre politiansatte til Bergen i de tre ukene VM pågår. Politiforum kjenner til at politidistriktene og UP er bedt om å avgi opp mot 1000 tjenestemenn, mange med helt spesielle kvalifikasjoner. Alle distrikter, bortsett fra Finnmark, Troms og Nordland, skal være bedt om å avgi mannskaper.

Vanlig praksis i politiet har vært å forsøke å få til en form for frivillig beordring, hvor tjenestemenn som har anledning, melder seg til slik innsats. Nå står denne frivilligheten i ferd med å falle sammen som et korthus.

Årsaken ligger i at Politidirektoratet ennå ikke har klarlagt de økonomiske vilkårene for politifolkene som skal reise til Bergen. Fremdeles, mens selve arrangementet nærmer seg med stormskritt og det planlegges tvangsbeordring, pågår forhandlinger med Politiets Fellesforbund.

Bekymret for manglende kompenasjon

− Med de erfaringene vi har fra de siste beordringsoppleggene i regi av Politidirektoratet, er jeg nå bekymret for hvordan dette skal gå, sier tillitsvalgt for mannskapene i Utrykningspolitiet i Innlandet og Øst politidistrikt, Rune Kaspersen.

Han viser til den økonomiske godtgjørelsen tjenestemennene fikk under Ungdoms-OL på Lillehammer og Hamar, som han mener lignet et maktovergrep mot de ansatte.

− Når politiet etter politiloven har anledning til å beordre mannskap til uforutsette hendelser eller større arrangement, må ikke politiet som arbeidsgiver misbruke beordringsretten ved å ikke sørge for en akseptabel kompensasjon for å dekke opp merutgifter som oppstår i hjemmet ved deres fravær, sier Kaspersen.

Han minner om at politifolk er tillatt å ha familie, samt en ektefelle som ikke kun jobber i barnehagenes åpningstider.

− Politifolk, slik jeg kjenner de, er mer enn villig til å opptre fleksibelt og stille opp der det er et politibehov. Også når det handler om langvarig fravær fra hjemmet. Men da må dette kompenseres, slik at familielivet med oppfølging av unger og frivillige oppgaver kan ivaretas. Det kan være ekstra utgifter til barnepass, få inn besteforeldre eller ekstrahjelp i forbindelse med husdyrhold.

Vil ikke kommentere ikke forhandlinger

Forhandlingssjef Roar Fosse hos Politiets Fellesforbund ønsker ikke å kommentere faren for at PF-medlemmer nekter å gjøre tjeneste under sykkel VM.

− Vi forhandler nå med POD, og det vil være feil av meg å kommentere dette nå, sier Fosse.

Heller ikke prosjektleder for politiets innsats under sykkel-VM, Kjetil Øyri, ønsker å utdype i særlig grad.

– Det sier seg selv at vi håper å få motiverte politifolk som dekker opp det vi har signalisert behov for. Vi sendte en bistandsanmodning om personell til Politidirektoratet, som sendte ut innbeordringsbrev til distriktene, der de bes avgi mannskaper. Men vi kommenterer ikke drøftinger om arbeidsplaner eller eventuelle særavtaler, svarer Øyri.

Politiforum har stilt Politidirektoratet spørsmål blant annet om hva de anser som fornuftig kompensasjon og i hvilken grad de vil ta hensyn til ansattes belastning ved å jobbe borte hjemmefra over lang tid. Seksjonssjef Frode Aarum skriver i en e-post, gjennom kommunikasjonsenheten i POD, at Vest politidistrikt jobber godt for å få gjennomført sykkel-VM på en forsvarlig måte.

– I staten er det generelle regler for dekning av kostnader i forbindelse med å arbeide andre steder enn det vanlige, disse gjelder også for politi- og lensmannsetaten. Utover dette har etaten en ATB-avtale som skal dekke etatens særskilte behov. Det pågår i disse dager forhandlinger med organisasjonene vedrørende sykkel-VM. Disse forhandlingene er underlagt taushetsplikt, resultatet vil bli gjort kjent så snart det foreligger, skriver Aarum i e-posten.

32 av 42 beordres mot sin vilje

Tillitsvalgt Kaspersen forteller at barnevakter under Ungdoms-OL selv måtte sende regninger til politiet etter å ha utført barnepass, noe han mener er unødvendig rigid. Politifolk skal ha blitt bedt om å være tilgjengelig som beredskapsvakt 24/7 uten ekstra godgjørelse. Kaspersen mener HR-ansvarlig i Politidirektoratet glemmer å ta hensyn til at politifolk blir revet ut av kabalen som både er lagt med tjenestelister og fri på jobben, samt på hjemmebane

− POD må konstruere et opplegg som inviterer til større grad av motivasjon for å gjøre slik tjeneste. Nå risikerer de at politifolk ikke frivillig tegner seg for slik tjeneste. Da må tvangsbeordring brukes, uten at det tas hensyn til familie og sosiale forpliktelser, sier Kaspersen.

Ifølge Kaspersen er 42 ansatte i UP-distriktet beordret til Bergen. 32 av dem skal ha blitt beordret mot sin vilje.

Han advarer nå mot at tvangsbeordring kan utløse en flod av fritakssøknader, der politiansatte med loven i hånd kan søke seg fritatt fra beordring, hvis de har familiære eller sosiale forpliktelser. Politiet risikerer også å pådra seg erstatningsansvar for kjøpte feriereiser eller andre forhold der politiansatte økonomisk har forpliktet seg.

Kaspersen ønsker seg nå en avtale som gjelder for all type massemobilisering i politiet. Det mener han kan gi forutsigbarhet og motivasjon til de som må reise og bidra til ekstra innsats ved plutselige eller store hendelser.

− Du utnytter ikke bare et idrettsarrangement i et forsøk på å berike egne medlemmer?

− Vi er selvsagt klar over at vi har et samfunnsoppdrag, og vi ønsker å bidra. Men samfunnets behov for politiinnsats og beredskap skal ikke føre til sosiale eller økonomiske belastninger for den politiansatte. Slik POD ser ut til å planlegge dette, vil de få beordringer av politifolk til sykkel VM mot deres egen vilje. Jeg tror ikke arbeidsgiver er tjent med å ha politifolk i Bergen som ikke er motivert for tjenesten der.

TIDLIGERE SAKER OM BEORDRING:

Rune Kaspersen, tillitsvalgt for UP-distrikt 1.
Rune Kaspersen, tillitsvalgt for UP-distrikt 1.
Powered by Labrador CMS