Hovedverneombud Audun Buseth i Politi- og lensmannsetaten.
Hovedverneombud Audun Buseth i Politi- og lensmannsetaten.

- Viktig med oppmerksomhet om bilsikring

Hovedverneombud Audun Buseth i Politi- og lensmannsetaten, er glad for at det settes søkelys på økt sikkerhet i politibilene.

Publisert Sist oppdatert

- Bilkjøring, og utrykningskjøring spesielt, utgjør et av de største risikomomentene i vår virksomhet, og dette har ikke hatt nok fokus, sier Buseth til Politiforum.

Han mener det ikke er tvil om at sikring av last rundt om er for tilfeldig, og at fokus på bedre løsninger er nødvendig for å minske skaderisikoen mest mulig.

- Men i tillegg til å sikre at de tekniske løsningene er gode, må vi ha god kunnskap og bevissthet rundt hvordan utstyret brukes i praksis.

Delt ansvar

Ansvaret mener han må deles av flere.

- Både Politiets data- og matetrielltjeneste (PDMT) og andre sentrale aktører, deriblant hovedverneombudet selv, har ansvar for å bidra for en bedring på dette området. Man må tenke nøye gjennom de konseptvalgene som gjøres og passe på at utsyret blir tilpasset de behovene de er ment for, sier Buseth.

- Men samtidig må også hvert politidistrikt, og til slutt også brukerne, ta del i ansvaret og ta hensyn til de vurderingene som blir gjort ved anskaffelse og montering av utstyr.

Han utdyper dette med at brukerne må følge de anvisningene som blir gjort i forhold til lagring av utstyr i de spesifikke bilene, og tilegne seg den kunnskapen som behøves for å kunne utføre dette riktig. Politidistriktene må se til at de ansatte får tilstrekkelig opplæring og ta ansvaret for å innføre gode rutiner.

- Her må alle gjøre en innsats. Det forventes av oss som kontrollører av andre at vi er profesjonelle, og ivaretar dette godt, sier Buseth.

Går fremmover

Sikringen av last rundt om i politiet er, ifølge Buseth fortsatt for tilfeldig. Men heldigvis opplever han også økt fokus på å finne bedre løsninger.

- Det jobbes med å finne gode løsninger for nødvendig sikring av utstyr i flere distrikter. Et eksempel er vernetjenesten i Asker og Bærum, som har utviklet en løsning for sikker oppbevaring av utstyr som nå følges opp av PDMT. Slike tiltak bidrar til bedre sikring av last og mer bevisst i forhold til utstyr som må være med, og hvordan det sikres, sier han.

Han oppfordrer likevel til at folk er forsiktige med å innføre enkle løsninger:

- Jeg har dessverre sett en del eksempler på «Petter Smart-løsninger» av mer eller mindre fastmontert utstyr som I-pad, skriveplater mv. som kan bli farlig i en kollisjon hvor airbag løses ut og G-kreftene settes i sving.