Gunn Hege Høgberg.
Gunn Hege Høgberg.

Viktig for tilliten til studentene

PHS må være ekstra påpasselige med hvem som slipper inn nå som opptaket er økt til 720 studenter årlig.

Publisert Sist oppdatert

Det mener Gunn Hege Høgberg, nylig avtroppet leder for Politiets Fellesforbunds (PF) studentlag på PHS.

– Når opptaket av studenter har økt til 720 studenter årlig, må skolen være ekstra påpasselig med hvem som slipper inn, slik at kvaliteten på politistudentene ikke synker fordi kvantiteten øker. Har de ikke tilstrekkelig kvalifiserte kandidater, skal de ikke være nødt til å fylle kvoten, mener hun.

Høgberg legger ikke skjul på at det kan bli unødvendig belastende å være politistudent hvis det danner seg et inntrykk av at det kan stilles spørsmålstegn ved vandelen til studentene.

Hun frykter at befolkningen vurderer alle politifolk ut fra noen uheldige inntak.

– Signaleffekten med å ha noen råtne epler i kassen, kan skape et dårlig rykte for hele etaten. Samtidig oppfordrer hun skolens opptaksnemd om å føre en streng praksis ved inntaket.

– Det er ikke en menneskerett å bli politi. Hensynet til publikums tillit til politiet bør være større enn enkeltindividers ønske om å bli politi, sier Høgberg.

Hun mener det må være et samsvar mellom kravene politidistriktene stiller ved ansettelser, og de studentene PHS tar inn.

– Nå lurer jeg på om de har tatt for lett på vandelskravet. Jeg vet om folk som har fått eksamen fra PHS, men som likevel ikke har fått jobb hos Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) som følge av vandelen. Slik skal det ikke være, sier Høgberg, som etterlyser klarere regler, og mindre rom for skjønn.

– Skolen og politimestrene må rett og slett bli enige i hva som gjelder.