Hadia Tajik (AP), leder for Justiskomiteen på Stortinget, påpeker at POD skal være et fagdirektorat.
Hadia Tajik (AP), leder for Justiskomiteen på Stortinget, påpeker at POD skal være et fagdirektorat.

– Viktig at POD kjenner sin rolle

Leder for Justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik, advarer POD mot å sette i gang prosesser for tidlig. Justisdepartementet sier de jobber for fullt med politireformen.

Publisert Sist oppdatert

I dag forteller Politiforum om at POD ønsker ni politidistrikter i framtiden.

Dette innebærer blant annet at stabene ved tre politidistrikter ikke får ta planlagt kurs i høst.

Leder for Justiskomiteen, Hadia Tajik (AP), sier det er to dimensjoner ved PODs avgjørelser.

– Det er helt greit å gi faglige innspill om innretningen på politireformen. Det er bra og Politidirektoratets oppgave, sier Tajik.

– Men det er noe annet hvis POD setter i gang prosesser som understøtter modellen de har lagt seg på. Da forskutterer de demokratisk behandling av saken. Settes det i gang prosesser som må reverseres senere på grunn av andre avgjørelser, så er ikke det bra, slår Tajik fast.

Departementet jobber med saken

Kolve
Kolve

Justis- og beredskapsdepartementet er korte i sine svar på Politiforums spørsmål.

I en e-post skriver politisk rådgiver André R. Kolve at departementet jobber for fullt trykk med oppfølgingen av Politianalysen.

– Vi jobber nå med fullt trykk for å utarbeide en politireform som vil stå seg over tid. Dette inkluderer selvsagt arbeidet med å finne den rette strukturen som gjør at vi får et tilstedeværende og effektivt politi i hele Norge.

Noe konkret tidsfrist for sitt eget arbeid kommer ikke departementet med.

– Departementet legger opp til å komme tilbake til Stortinget på egnet måte med oppfølgingen av Politianalysen så raskt som mulig, skriver Kolve.

– Må kjenne rollen sin

Tajik mener politidirektoratet må vente på avgjørelse fra Justis- og beredskapsdepartementet.

– Mener du politidirektoratet må forholde seg nøytrale til framtidens organisering når de planlegger aktivitet framover?

– Det er enkelte ting POD kan jobbe med uavhengig av framtiden. For eksempel kan de legge til rette for ledelsesarbeid. Men arbeid som omfatter strukturelle former i framtiden må de rett og slett vente med. Vi venter alle i spenning på forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet.

– Men POD kan spare penger ved å prioritere distrikter som trolig er en del av framtidens kart?

– POD må kjenne sin rolle som fagdirektorat. I arbeidet med reformen er det faglige innspill de skal komme med, men beslutningene som Stortinget tar må de vente på, sier Tajik.