Geir Valaker ved Politihøgskolen (PHS) mener de fysiske opptakskravene til skolen har blitt skjerpet.
Geir Valaker ved Politihøgskolen (PHS) mener de fysiske opptakskravene til skolen har blitt skjerpet.

– Vi skjerper kravene

Avdelingsdirektør Geir Valaker ved Politihøgskolen (PHS) er ikke enig i at de fysiske opptakskravene ved skolen blir svekket, slik PF-Studentene mener.

Publisert Sist oppdatert

I stedet mener Valaker, som er leder for bachelorutdanningen ved PHS, at det er snakk om en skjerping av opptakskravene, som ble justert i forkant av det kommende studentopptaket.

­– Hvis en ser på de samlede endringene, er konklusjonen at det snarere er snakk om en skjerping enn det motsatte, sier han til Politiforum.no.

Han viser blant annet til at dykkekravet nå er økt fra 1,5 til 2,5 meter under vann.

– Dette er en betydelig endring som harmonerer med livredningskurset studentene skal gjennom i sitt første studieår. Vi har også gjort en justering i benkpress for kvinner, hvor vi har hevet fra 30 kilo til 32,5 kilo, sier han.

Endrer kondisjonstest

Samtidig skal det gjøres endringer i studentenes kondisjonstest fra høsten av. Tidligere skulle elevene løpe i en rundløype i ti minutter, men dette ble endret til seks minutter i 2011, med krav til økt gjennomsnittshastighet.

– Den siste gjennomgangen vår gjør at vi har funnet behov for å skjerpe kravet til snitthastighet ytterligere. Vi vil skjerpe kravet med 2,5 prosent. Dette teller inn i helheten til hvorfor jeg mener kravene generelt sett er skjerpet.

Valaker sier endringen i minstekravet til bom for menn er en «justering».

– Det ble nok tatt litt hardt i når vi la lista på fem. Fire er fortsatt inne på beståttskalaen til eksamen i den aktuelle øvelsen, sier han.

Det er kun øvelsene bom og benkpress som gjennomføres likt i opptaket og eksamen på PHS.

– Der ligger kravene til opptak helt i den nedre delen av beståttskalaen til eksamen, eller like under.

Åpen dør

Valaker sier det over flere tiår har vært en trend at politistudentene har dårligere utholdenhet, men økt maksimal styrke.

– Det er jo også en trend i samfunnet for øvrig, som har noe med aktivitetsnivået og valg av fritidsaktiviteter å gjøre. Og studentene gjenspeiler jo samfunnet. Samtidig ser vi av sluttkompetansen at politistudentene nå også driver med mer kondisjonstrening. Det er relativt få som stryker i fysisk trening.

Han er mer bekymret for formen når studentene går ut i etaten.

– Fysisk form er ferskvare, understreker Valaker, som ikke deler PF-Studentenes bekymring.

– Jeg synes det er aldeles utmerket at studentene engasjerer seg, men skulle ønske at de satte seg bedre inn i problematikken før de konkluderte. Samtidig er døra alltid åpen hos oss hvis studentene har noe på hjertet, understreker han.