Anders Anundsen spår et krevende 2016 for politidistriktene, slik 2015 ble.
Anders Anundsen spår et krevende 2016 for politidistriktene, slik 2015 ble.

– Vi må spørre oss hva som er viktigst

Økningen i politibudsjettet er i stor grad bundet opp til bestemte formål. – Det blir tøft i 2016 også, sier justis- og beredskapsministeren.

Publisert Sist oppdatert

Da Statsbudsjettet for 2016 ble lagt fram 7. oktober hadde driftsbudsjettet til Politidirektoratet, som går til drift av politidistriktene, særorganene og POD, økt med 820 millioner kroner fra saldert budsjett for 2015.

Det er tilsynelatende en pen økning, men bak tallet ligger en rekke øremerkinger. Det er ikke lagt inn noen bevilgning som øker politidistriktenes investeringsmidler. Økning spises i stor grad opp ved at nær 340 millioner går til stillinger, 100 millioner går til å starte IKT-oppgradering, 147 millioner går til nærpolitireformen og 100 millioner går til en bestillingsfullmakt for Justis- og beredskapsdepartementet. I tillegg kommer flere andre mindre øremerkinger.

Tall Politiforum har hentet inn viser også at pris- og lønnsjusteringer for de politiansatte er beregnet til over 122 millioner kroner.

– Det blir ikke særlig med nye, frie midler til politiet, Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen?

– Jeg tror vi må stille spørsmål om hva som er viktigst. Polititjeneste til publikum eller frie midler til distriktene? For oss er det viktigst med politifolk ute i distriktene. Til andre formål enn stillinger er det ikke noen tilleggsbevilgning. Men vi gir altså 347 stillinger i 2016. Det blir til sammen en økning på 1054 stillinger under denne regjeringen, sier Anundsen.

– Har dere vurdert å ikke øremerke så mange av midlene?

–Jeg mener det ville vært direkte uansvarlig å ikke øremerke til stillinger. Det er det som er politikraft. Så erkjenner jeg at distriktene har det tøft driftsmessig, og sånn vil det være i 2016. Men samtidig er det stort potensiale for å finne ressurser i distriktene, for eksempel hvordan man kan bruke mulighetene i ATB-en, men samtidig være innenfor ATB-avtalen. Alle distrikter vil også måtte avbyråkratisere til en viss grad, fastslår ministeren.

LES HOVEDSAKEN: Slik er politiets milliardfelle

Anundsen forteller at departementet vil videreføre pengene de satte av til IKT-fornying i fjor, i tillegg til å bevilge 100 nye millioner til IKT. Han mener de dermed har satt av rundt en kvart milliard til IKT.

– Det er et enormt etterslep på IKT. Dessverre er det sånn at vi nå må gjøre det vi kan for å rydde opp i tidligere unnlatelsessynder.

Regjeringen varslet at de i Statsbudsjettet vil gi 275 millioner kroner til gjennomføring av politireformen. Politiforum har tidligere belyst at reformen vil kreve omstillingsmidler.

– Vi har ikke fordelt de 275 millionene konkret. Dette er en sum som går til gjennomføring av nærpolitireformen, hvor omstillingen er en viktig del, sier politiminister Anundsen.