Line Skjengen er politijurist i Hordaland politidistrikt og har varslet om arbeidsforholdene til juristene.
Line Skjengen er politijurist i Hordaland politidistrikt og har varslet om arbeidsforholdene til juristene.

– Vet ikke hvordan det vil bli på mandag

Line Skjengen er en av de to politijuristene som har varslet om kritikkverdige forhold for juristene i Hordaland politidistrikt. – Nok var nok, sier hun.

Publisert Sist oppdatert

Fredag ettermiddag er Line Skjengen, politijurist i Hordaland politidistrikt, på vei hjem for å ta helg. Det har vært en uke utenom det vanlige. Skjengen kommer nemlig fra et møte med ledelsen i politidistriktet og Politidirektoratets (POD) eksperter på personalbehandling.

– Det har vært et positivt møte. Sånn situasjonen er nå føler jeg ledelsen følger opp på en god måte, sier Skjengen til Politiforum.

Det er nettopp manglende oppfølging og kritikkverdig ledelse i politidistriktet som gjorde at Skjengen sa i fra. I går kom det fram at hun og en annen kollega som også er politijurist, hadde sendt inn en 200 sider lang rapport til politimester Geir Gudmundsen.

Der tok de opp hvordan situasjonen for poiltijurister i distriktet er. Ifølge BA.no tar varselet opp dårlig psykososialt arbeidsmiljø, en ukultur blant juristledelsen og avvisning og knebling av dyktige medarbeidere når de har sagt ifra.

Får støtte fra polititjenestemenn

I dag har ledelsen i Hordaland politidistrikt sittet i møter i hele dag, sammen med ekstern organisasjonspsykolog og eksperter fra POD.

– Jeg og den andre varsleren har vært på møte i dag. Vi har blitt informert om rettigheter og hjelp vi kan benytte oss av. Og vi er bedt om å komme med innspill på hva som skal skje videre. Det har vært et bra møte, forteller Skjengen.

Hun sier hun har fått støtte fra flere ansatte i politiet, selv om dokumentet hun og kollegaen skrev først og fremst gjaldt juristenes situasjon.

– Det har vært et par politijurister som har tatt kontakt. Ellers er det mange sivilt ansatte og polititjenestemenn som gir oss bred støtte. De beskriver de samme forholdene som vi har tatt opp, selv om vårt varsel bare gjelder juristene og advokatene, sier Skjengen til Politiforum.

Lite støtte fagforeninga

Skjengen sier at de varsler uavhegnig av Monika-saken. Forholdene har de følt på i lang tid.

– Dette har vart over flere år. En gang må man sette ned foten og si at nok er nok. Jeg forstår at det kan virke som om dette handler om Monika-saken, men det er bare en veldig liten del av vårt varsel.

Men fra fagforeninga Politijuristene, der de begge er organisert, har det ikke vært mye støtte å få til nå. Til BA.no har blant annet styremedlem i Politijuristene, Harald Bilberg, uttalt følgende:

– Vi kan ikke ha et system hvor det skal være omkamp på alle ledelsens beslutninger. Dette er politiet, og ikke et kunstnerkollektiv.

Til NTB sa lokallagsleder Ole Bjørn Mevatne at det finnes andre måter man kan varsle på.

– Vi er 900 ansatte i politidistriktet, og jeg vil gjerne se den lederen som alle er like fornøyd med hele tiden, sa Mevatne.

Ikke helt som forventet, innrømmer Skjengen.

– Det er bred støtte fra andre enn Politijuristene. I og med at innholdet går på juristenes arbeidsforhold, hadde vi kanskje forventa mer støtte nå fra dem. Men vi er glade for støtten vi får, det betyr mye for oss.

– Det er greit å varsle

Ole Bjørn Mevatne, lokallagsleder i Politijuristene i Hordaland, sier Politiforum at han ikke kan svare for Bilbergs uttalelser, men at hans egne uttalelser var basert på bruken av begrepene "gryende opprør" og "ukultur" i Bergens Tidende. I ettermiddag understreker Mevatne det er helt legitimt å varsle dersom man vil det.

– Jeg tok en runde med flere jurister etter at disse to begrepene dukket opp i går, og få av dem kjente seg hjem i begrepene. Det var bakgrunnen for uttalelsen. Det er vanskelig å gå ut å støtte varslerne offisielt når jeg ennå ikke har fått lest innholdet i rapporten de har sendt. Det vil være å prosedere saken før man vet hva den innebærer, sier Mevatne til Politiforum.

– Er det ikke rart å gå ut å avblåse at det er et opprør også, hvis du ikke kjenner innholdet?

– Jo, det kan du si. Men det ble sagt i går til de to begrepene BT la fram, etter at jeg tok en runde med juristene. Så er det dumt hvis jeg bommet på utvalget jurister jeg kontaktet. Å si at jeg ikke støtter varlserne er å dra det for langt.

– Men du sa at du gjerne ville se den lederen alle er fornøyde med. Tilsier ikke en 200 sider lang rapport at dette er litt mer enn "en leder ikke alle er fornøyde med"?

– Jeg har ikke lest innholdet. Men jeg vil si at det er helt legitimt å varsle. Prosessen er i gang og vi vil bidra til at dette blir behandlet som det skal, sier Mevatne.

Tilbake på mandag

Leder for Politijuristene sentralt, Sverre Bromander, vil ikke uttale seg om saken til Politiforum, og sier varslersaker skal behandles internt.

– Kan du ikke kommentere hvordan dere man lokalt i Politijuristene har kommentert saken i media?

– Jeg føler det også vil være å kommentere saken, sier Bromander.

Politijurist Line Skjengen har i dag hatt arbeidsoppgaver utenfor kontoret i dag. Derfor vet hun ikke hvordan det blir å komme tilbake på jobben mandag.

– Nå har jeg tatt helg. Eller, jeg skal jo tilbake å jobbe overtid i helga. Men mandag er det vanlig arbeidsdag. Jeg vet ikke hvordan det blir.