Varsler flere søksmål

Varsler flere erstatningskrav fra andre skaddepolitifolk.

Publisert Sist oppdatert

Advokat TerjeScavenius fører saken på vegne av politimannen og har som målå ha saken ferdig behandlet i Statens Pensjonskasse i løpet av høsten.

Politimannen ble skadet for tre og et halvt år siden. Detførste året fikk han full lønn. Etter hovedoverenskomsten i Staten, kan man,ifølge Scavenius, ha rettigheter til full lønn også andre året hvis man er ibehandling med utsikt til bedring. I så måte er politifolk heldigere enn mangeandre arbeidstagere.

- Sjokket inntreffer da trygdeytelsene kommer det tredjeåret, da ytelsene blir redusert til det halve. Det er da man skal ha erstatningfra forsikringsselskapet, men i denne saken har ikke Statens Pensjonskasseerkjent ansvar, sier TerjeScavenius, og legger til:

- Vi håper nå at når den medisinske ekspertisen på landetsledende sykehus har konstatert at det er medisinsk årsakssammenheng mellompepperspraypåvirkningen og hjerneskaden at også Statens Pensjonskasse vilakseptere dette. I så fall vil min klient få fullt erstatning for sittinntektstap og sitt medisinske men.

- Hvor store summer snakker vi om?

- Utmålingen vil være individuell, men for 19 årsinntektstap må tapet selvsagt bli over én million kroner, svarer Scavenius sommener Statens Pensjonskasse har vært helt fraværende i utredning avårsakssammenhengen i saken.

Scavenius jobber også med erstatningskrav fra fem andrepolititjenestemenn som har blitt skadet som et resultat av pepperspraytesting.Flere av sakene har tidligere vært omtalt i Politiforum.

- Dette er skader knyttet til øre-nese-hals, som har et mernærliggende årsaksbilde enn den ovennevnte saken.

Flere av disse har daglige plager fra øynene. Det er fortidlig å si hvor lenge disse klarer å holde seg i full jobb med slike smerter,sier Scavenius, som jobber på oppdrag fra Politiets Fellesforbund.