Varslene som ble oversett

Politiansatte på grasrota har lenge varslet om en rekke av forholdene 22. juli-kommisjonen presenterte i sin rapport. De ble ikke hørt i tide.

Publisert Sist oppdatert

Enorme IKT-utfordringer. Et lammet politihelikopter. Mangel på krav til beredskap og utrykningstid. For dårlig operativ trening.

Alt dette står på listen over kritiske forhold som 22. juli-kommisjonen sterkt anbefaler politiet å gjøre noe med.

For ansatte på grasrota i politi-Norge, er disse problemstillingene imidlertid ikke nye. I mange år har de varslet om at det er mye som ikke er som det bør være i etaten.

Men ingen lyttet til hva de hadde å si.

Her er varslene som ble oversett:

Politiets datasystemer

Politiets IKT-systemer.jpg
Politiets IKT-systemer.jpg

I august 2008 varslet IKT-ansatte i politiet og Politiets Data- og Materielltjeneste (PDMT) om at etatens datasystemer var utdaterte og modne for utskiftning.

Les mer om dette varselet her

Operativ trening.jpg
Operativ trening.jpg

Operativ trening

Politihelikopteret.jpg
Politihelikopteret.jpg

I januar 2009 advarte flere polititjenestemenn fra Oslo om at de fikk for lite operativ trening, og at dette gjorde dem utrygge med våpen.

Les mer om dette varselet her

Samband og n�dnett.jpg
Samband og n�dnett.jpg

Politihelikopteret

I juni 2010 ble det kjent at politihelikopterets driftsbudsjett ble mer enn halvert, noe som også førte til at helikopterets operative tilgjengelighet sank med nesten 50 prosent.

Bemanning og ressurser.jpg
Bemanning og ressurser.jpg

Les mer om dette varselet her

Samband og nødnett

Responstid og m�ling.jpg
Responstid og m�ling.jpg

I mars 2006 ble Arbeidstilsynet varslet om at politiets sviktende samband utgjorde en sikkerhetsrisiko for operative tjenestemenn. Samme år advarte politiansatte i Follo politidistrikt sterkt mot utsettelsen av det nye nødnettet.

Les mer om dette varselet her

Bemanning og ressurser

I november 2008 varslet ansatte i en rekke politidistrikter i Norge om at lav bemanning førte til nedprioritering av saker og stupende oppklaringsprosent.

Les mer om dette varselet her

Responstid og måling

I oktober 2007 slo politiansatte i Øst-Finnmark alarm om at nedskjæringer og budsjettkutt hadde ført til lengre utrykningstid og høyere terskel for å rykke ut.

Les mer om dette varselet her