Valgte ungdommen fremfor pensjonisttilværelsen

Byttet politiskiltet med tavle og kritt.

Publisert Sist oppdatert

Byttet ut politimyndigheten. Jens Einar Helgø

I ti år har han jobbet i politiets forebyggende gruppe. Nåhar Jens Einar Helgø (57) byttet politiskiltet med tavle og kritt.

– Jeg har lagt fra meg politimyndigheten, ellers kjører jegmye det samme opp­legget som tidligere, sier Helgø, som de ti siste årene harreist rundt på skoler på Haugalandet for å lære elevene forskjell på mitt ogditt, samt drive forebyggende arbeid i forhold til rus og vold.

Fem skoler hadde han ansvaret for sammen med teamet sitt påfire, to store ungdomsskoler, to barneskoler og Haugaland videregående skole,hvor han nå er engasjert i full stilling som prosjektkoordinator.

Politimannen synes det er viktig å dele kompetansen han haropparbeidet seg gjennom årenes løp, og kunne dra nytte av kontaktene han harfått.

– Jeg ble godt kjent med elevene, sier Helgø, som alltidmøtte på skolen i uniform. I starten lurte ungene på hva som hadde skjedd, menetter hvert ble de vant til å se politi i skolegården og klasse­rommet. Det varlettere å ta kontakt. På foreldremøter stilte også lovens forlengete arm.

– Vi fikk god kontakt med foreldrene. Var det voldssakerordnet vi opp på en grei måte i konfliktrådet, forteller den pensjonertepolitimannen. Oppdaget politiet personer som var på kant med loven eller somvar inne til avhør sendte de melding til barnevernet og foresatte. Kontaktengikk også andre veien.

– Foreldrene ringte hvis det var et eller annet, sier Helgø.

Interessant arbeid

Han kunne ikke tenke seg å bli ordentlig pensjonist.Arbeidet er for interessant til det. Å få ungdom på rett kjøl, ungdom somsliter med rusproblemer, som skulker skolen og som er i ferd med å droppe uttil å fullføre videregående – få seg et fagbrev, driver den pensjonertepolitimannen.

Andre januar startet han i stillingen somprosjektkoordinator etter 31 år i politiet, først to år ved Stavangerpolitidistrikt, deretter 29 år ved Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt.Allerede nå kan han høste frukter av arbeidet i videregående.

– Det var en elev som var aldeles ute og kjørte, som nåmøter på skolen, sier Helgø. Han forteller at ungdommen vanket i et rusmiljø ogbrukte narkotika. Resultatet var stort fravær. Helgø tok kontakt med deforesatte, som i dag er overlykkelige over å ha fått sønnen sin tilbake ifølgeden pensjonerte politimannen.

– Det handler om å ha en god dialog med foreldrene. Det harjeg alltid pri­oritert med gode resultater, hevder Helgø, som også har en godtone med elevene på Haugaland videregående skole. På vei gjennom korridorene erhan på hils og nikk med den ene etter den andre. Helgø forteller at elevene tarkontakt, ungdom som er bekymret for en kamerat eller venninne.

– Det er fantastisk mye flott ungdom, sier Helgø. Foreløpighar han ingen planer om å trekke seg tilbake.

– Jeg stortrives i stillingen, avslutter Helgø,på vei tilundervisning. På timeplanen står konsekvenser av vold.

Annen autoritet

Rektor Odd Henning Johannessen ved distriktets størstevideregående skole er fornøyd med å ha fått Helgø på laget. Rektoren melder omgode tilbake­meldinger fra både lærere, enkeltelever og elevrådet. Lærernesynes det er godt å ha fått på plass en person som har kompetanse i å ordne oppi for eksempel voldssaker. Å få hull på saker mener han er tidkrevende forsosialrådgiverne, nå kan de løses i samspill med Helgø.

Johannessen ser også at den pensjon­erte politimannen har enannen autoritet med sin bakgrunn.

– Han kan fortelle om konsekvensene. Han tror de på,fastslår rektor. Å få inn en person som kan ha fokus på fore­byggende arbeid påfulltid ser han på som en stor fordel.

– Håper dette skal bidra til bedre samarbeid medforebyggende gruppe, sier Johannessen.