Utjevning av lønna må fortsatt vurderes individuelt

At 20 betjenter i Oslo fikk medhold i at lønna deres skal jevnes ut, betyr ikke at alle andre lønnsforskjeller i de nye distriktene også jevnes ut.

Publisert Sist oppdatert

Etter at Statens lønnsutvalg fredag ettermiddag ga 20 betjenter i Oslo politidistrikt medhold i at lønna deres bør utjevnes, har flere spurt seg om avgjørelsen setter presedens for senere saker.

Betjentene fikk medhold i at lønna deres bør økes til samme nivå som bedre lønnede kolleger med samme stilling i samme distrikt, som følge av at to distrikter er slått sammen.

«Det må jo bety at det skal jevnes ut fra samme dato i alle andre nye distrikt også?» spør en av leserne på Politiforums Facebook-side.

Men så enkelt er det ikke. Årsaken er at lønnskravene som ble fremmet er individuelle. Nye saker av samme sort, krever dermed individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle, ifølge Politiets Fellesforbund.

Hadde satt presedens hvis avgjørelsen ble motsatt

Muligheten for å jevnet ut lønna er hjemlet i Hovedtariffavtalen, som sier at partene på forhandlingsstedet (arbeidsgiver og arbeidstaker i det enkelte distrikt journ.anm.) kan forhandle om lønna, dersom det er gjennomført organisatoriske endringer hvor to eller flere virksomheter har fusjonert, og hvor det som følge av dette har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller. I dette tilfellet er det to politidistrikter som har slått seg sammen.

Og ordet kan var vesentlig i saken.

Arbeidsgiver mente at det ikke foreligger noen plikt til å jevne ut lønna ved ubegrunnede lønnsforskjeller, men at det er noe de kan gjøre. Hadde arbeidsgiver fått medhold i at de ikke trengte å jevne ut lønna, ville avgjørelsen fått mer å si for hele politiet enn i dag. Bestemmelsen i Hovedtariffavtalen ville i så fall blitt en sovende bestemmelse, som arbeidsgiver kunne velge å ikke bruke på noen, ifølge Politiets Fellesforbund.

Arbeidsgiver mente også, ifølge kjennelsen fra Statens lønnsutvalg, at man ikke trengte å vurdere lønnsutjevning før alle organisatoriske endringer var gjennomført i de nye distriktene. Hadde de fått medhold i det, ville bestemmelsen i Hovedtariffavtalen i det minste vært en sovende paragraf fram til distriktene er omorganisert ferdig.

Statens lønnsutvalg var delt, men flertallet bestemte til slutt at Oslo politidistrikt måtte bruke 304.400 kroner på å justere lønnsplasseringen for de 20 betjentene, med virkning fra 1. januar i år. Det betyr i rundt 15.000 kroner ekstra i året, for hver av de 20 betjentene.