- Unik våpenundersøkelse

Aldri tidligere har det blitt gjennomført en mer omfattende undersøkelse om politibevæpning enn den PF har utført.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver professor Liv Finstad i «Generell bevæpning av norsk politi», sluttrapporten etter spørreundersøkelsen som ble gjennomført i mai og juni i år. Forbundsstyret i Politiets Fellesforbund (PF) vedtok onsdag ettermiddag at det ikke skal fremlegges forslag på PFs landsmøte om å foreslå generell bevæpning av politiet.

Omfattende rapport

Det foreligger rundt 600 sider kvalitativt materiale etter undersøkelsen, som drøyt 4000 politiansatte deltok på. Når det gjaldt selve spørsmålet om politiet skal være generelt bevæpnet eller ei, var det 3631 IP-mannskap som svarte på det, ikke over 4000, som VG feilaktig hevdet onsdag. Dette fordi disse spørsmålene i undersøkelsen kun kunne besvares av IP-mannskap. 60 prosent av de som svarte på spørsmålet, svarte «nei».

Dekkende bilde

Finstad er kommet til at antallet som besvarte spørreundersøkelsen, gir et dekkende bilde av norsk politis synspunkt på generell bevæpning av politiet.

Finstad ble engasjert av Bevæpningsutvalget for å lage en rapport bygget på forsknings- og utredningsbasert kunnskap som kunne belyse bevæpningsutvalgets mandat. Hun leverte en omfattende rapport til utvalget. Finstad har sett på de sammenligninger som er gjort rundt våpenbruk i politiet i flere land, deriblant i Norden, England, Australia og USA. Spørreundersøkelsen kan i fremtiden fungere som en «oppdatert kunnskapsstatus» og være et empirisk og teoretisk utgangspunkt for mer grundige analyser av temaet seinere.

- Resultatet i denne undersøkelsen er derfor ikke bare verdifulle for politiet, men også for politiforskere, påpeker Finstad.

Hvorfor ja?

Det er i undersøkelsen eksempelvis ikke mulig å lese hvem som er positiv til generell bevæpning (20 prosent svarte ja). Kan dette være personell som er blitt utsatt for flere våpentrusler enn andre respondenter? Er det kjønns- eller aldersforskjeller, eller har det noe med fartstid i etaten å gjøre?

Men man kan ut fra undersøkelsen se hvor de jobber, de som besvarte undersøkelsen. Ved Grønland politistasjon i Oslo var ja-andelen til generell bevæpning størst – 40 prosent. I følge Finstad viser svarene fra Grønland-personell imidlertid at man ikke kan knytte hendelser/situasjoner til det positive synet på permanent bevæpning.

- Kanskje bør man også lete etter forklaringer i det som kan kalles en «operativ arbeidskultur», påpeker professoren.