Politidirektoratets innbyggerundersøkelse viser at det er trønderne som har høyest tillit til politiet. - Skyldes godt arbeid og ydmykhet, sier Vidar Johnsen, Politiets Fellesforbunds lokallagsleder i Trøndelag politidistrikt.
Politidirektoratets innbyggerundersøkelse viser at det er trønderne som har høyest tillit til politiet. - Skyldes godt arbeid og ydmykhet, sier Vidar Johnsen, Politiets Fellesforbunds lokallagsleder i Trøndelag politidistrikt.

Trønderne stoler mest på politiet

Mens finnmarkingene er de som har lavest tillit til politietaten.

Publisert Sist oppdatert

Det viser tall fra Politidirektoratets (POD) ferske innbyggerundersøkelse.

I det nye Trøndelag politidistrikt har 87 prosent av de spurte svært stor eller ganske stor tillit til politiet, mens tilsvarende tall for Finnmark politidistrikt er 72 prosent.

Også politidistriktene Innlandet (83 prosent) og Oslo (82) gjør det bra, mens tilliten er lavere i Agder (76) og Vest (73).

SE RESULTATENE FRA ALLE POLITIDISTRIKTENE NEDERST I SAKEN

Samtidig viser undersøkelsen at 13 prosent - mer enn én av åtte finnmarkinger - har svært liten eller ganske liten tillit til politiet. Tilsvarende tall for Trøndelag er fem prosent, noe som er nest minst i landet etter Øst politidistrikt (fire prosent).

- Vi har sett dette i undersøkelsen hvert år, at vi ligger sist, sier Odd Børre Evensen, Politiets Fellesforbunds (PF) lokallagsleder i det gamle Østfinnmark politidistrikt.

Responstid og bemanning

Innbyggerundersøkelsen berører også spørsmål om spesifikke temaer, hvor publikum blir bedt om å si hvilket inntrykk de har av politiet på følgende punkter:

  1. Å forhindre lovbrudd der det blir truet med eller utøvet vold?
  2. Å pågripe personer som har begått innbrudd?
  3. Å komme raskt til åstedet når de blir tilkalt etter en voldsforbrytelse?
  4. Å behandle folk med respekt, uavhengig av hvem de er?
  5. Å ta rettferdige, upartiske avgjørelser i saker de behandler?
  6. Å forklare sine avgjørelser og handlinger når de blir bedt om det?

På alle disse punktene kommer Finnmark politidistrikt dårligst ut - det vil si at færrest respondenter sier de har et meget eller ganske godt inntrykk.

Lokallagsleder Evensen knytter svarene fra undersøkelsen opp mot politiets responstid og bemanning i distriktet.

- Det handler om at politiet kommer sist til stedet når publikum trenger hjelp. Innbyggerne får ikke hjelp raskt nok når de trenger det. Hos oss er vi delt inn i regioner, med mye vakt og beredskap hjemmefra, kombinert med vakt over kommunegrenser. Det er store avstander, og det gjør oss sårbare, sier Evensen.

Vil bruke undersøkelsen

Han understreker at han kun snakker for Østfinnmark, men antar situasjonen er sammenlignbar for hele fylket.

Evensen sier PF vil bruke innbyggerundersøkelsen inn i politireformen, for å sikre en bedre politiberedskap i distriktet.

- Vi bør se på og analysere hva de nye responstidskravene er, så bør vi bygge opp en grunnberedskap ut fra beredskapskravene. Det kan for eksempel være slik at vi må ha minimum seks mann i kommuner med store avstander. Dette går på bemanning, kombinert med de vaktordningene vi har.

God jobb i det daglige

I Trøndelag er derimot publikum godt fornøyd med politiet. I tillegg til at tilliten er på topp, scorer også Trøndelag politidistrikt best på spørsmål 1, 4 og 6 over, i tillegg til at de er i toppskiktet på flere av de andre spørsmålene.

Vidar Johnsen, nyutnevnt lokallagsleder for PF Trøndelag, har følgende forklaring på hvorfor nettopp innbyggerne i hans politidistrikt er de som er mest fornøyde med politiet:

- Jeg tror ikke det er noe hokus pokus. Dette handler om at mine medlemmer jobber veldig godt i det daglige. Vi har veldig flinke og oppegående kollegaer i alle ledd og på alle nivåer, sier Johnsen til Politiforum.

Handler om ydmykhet

Lokallagslederen tror også det er en grunn til som spiller inn på trøndernes høye tillit til politiet.

- Det har nok også en sammenheng med at vi er av den oppfatning av at når ting ikke går som det skal i politiet, så skal vi også erkjenne det. Vi skal ikke sette oss på vår høye hest og si at alt er bra. Vi er ydmyke på dette punktet, understreker han.

På dette punktet er det en felles forståelse helt opp til politimesteren, sier Johnsen.

- Er det grunnlag for kritikk, skal vi se på hva vi kunne gjort bedre. Vi er veldig tydelige på at vi skal lære av det som ikke går som det skal, men også det som går bra. For det aller meste går bra.

Humlegård fornøyd

På landsbasis viser undersøkelsen at 80 prosent av de 5350 spurte personene har svært eller ganske stor tillit til politiet. Dette er en økning fra 79 prosent i fjor, men tallene er ikke direkte sammenlignbare fordi spørsmålene i undersøkelsen er endret fra tidligere år.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård er likevel fornøyd med responsen.

- Det er veldig hyggelig å se at det norske folk har tillit til politiet og at de mener vi tar ansvar og er kompetente når vi løser våre oppgaver, sier han til Politi.no.

Tillit til politiet i de ulike distriktene