Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag (nr. to fra venstre), skal diskutere organiseringen i distriktet i tiden som kommer. Han la fram sitt forslag torsdag. Her fra utnevnelsen av nye politimestre i november.
Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag (nr. to fra venstre), skal diskutere organiseringen i distriktet i tiden som kommer. Han la fram sitt forslag torsdag. Her fra utnevnelsen av nye politimestre i november.

Trøndelag: Foreslår å redusere fra 39 til 13 tjenestesteder

Politimesteren i Trøndelag har lagt fram forslag til hvordan distriktet bør deles opp og hvilke tjenestesteder som skal eksistere i framtida.

Publisert Sist oppdatert

I går kunne Politiforum fortelle hvordan Oslo politidistrikt ser for seg å dele inn byen, Asker og Bærum i tre driftsenheter. Før helgen la også politimester i Trøndelag, Nils Kristian Moe, fram sitt forslag til hvordan politiet i Trøndelag skal deles inn.

Forslaget går på å dele inn distriktet i sju såkalte tjenesteenheter, og å redusere antallet tjenestesteder fra 39 til 13. Distriktet er således det første til å legge fram forslag som drastisk reduserer antallet tjenestesteder.

– Dette kan føles som en dramatisk reduksjon i antall lensmenn og tjenestesteder. Men skal politiet klare å levere de tjenester vi er pålagt, kommer vi ikke utenom en slik omorganisering. Nå starter medvirkningsprosessen, og derfor håper jeg på tilbakemeldinger og innspill fra både politikere, politiansatte og folk for øvrig, sier Nils Kristian Moe til Adresseavisen, som først omtalte saken torsdag.

Tjenesteenhetene politimesteren ser for seg

Forslaget til tjenesteenheter i Trøndelag. Illustrasjon: Politiet
Forslaget til tjenesteenheter i Trøndelag. Illustrasjon: Politiet

Den nye strukturen innebærer tre nivåer under distriktsledelsen. Fra bunnen mot toppen: Tjenestesteder, tjenesteenheter og geografiske driftsenheter.

Politimesteren ser for seg disse tjenesteenhetene i Trøndelag.

  • Namdal med tjenestested Namsos, Nærøy og Grong
  • Fosen med tjenestested Ørland
  • Innherred med tjenestested Steinkjer og Levanger/Verdal
  • Værnes med tjenestested Stjørdal
  • Trondheim med tjenestested Trondheim Sentrum
  • Gauldal med tjenestested Heimdal, Røros og Oppdal
  • Orkdal med tjenestested Orkdal og Hitra

Flere tjenesteenheter i geografiske driftsenheter

Politimesteren foreslår at flere tjenesteenheter kan samles i de ulike geografiske driftsenhetene, og trekker fram to ulike forslag til inndeling av geografiske driftsenheter.

Det første forslaget er å samle tjenesteenhetene slik:

  • 1: Namdal, Innherred, Fosen. Driftsenhetsleder i Steinkjer
  • 2: Værnes, Trondheim. Driftsenhetsleder i Trondheim
  • 3: Gauldal, Orkdal. i Driftsenhetsleder Gauldal

I det andre forslaget er Fosen flyttet over i driftsenhet 3.

I saksgrunnlaget som ble lagt fram for ledere og mellomledere i distriktet torsdag står det at det er krav til at de geografiske driftsenhetene blant annet sørger for hensiktsmessig vakt- og beredskapsordning og kunne bygge nødvendige fagmiljøer og spisskompetanse etter behov.

Ved at tjenesteenhetene i samme driftsenhet, som for eksempel Namdal, Innherred og Fosen, utgjør et mellomnivå mellom de geografiske driftsenhetene og tjenestestedene, kan man således se for seg at disse samarbeider om for eksempel beredskapsordninger.

Ingen endelig løsning

Forslagene er langt i fra noen endelig løsning. Fortsatt skal tjenestestedene selv og kommunene høres. Til uka er rådmenn og ordførere innkalt til møte.

Først i desember skal forslaget legges fram for Politidirekttoratet, ifølge Adresseavisen. Men også etter det har kommuner klagemulighet.

Men tiden med én lensmann i hver kommune i Trøndelag er uansett forbi.

– Ja, definitivt. Samtidig skal vi ta vare på det lokale politi. 90 prosent av innbyggerne i Trøndelag skal kunne reise til nærmeste tjenestested i løpet av 45 minutter. Samtidig er det krav til responstid fra politiet, alt etter hvor man bor og antall innbyggere, sier Moe til Adresseavisen.