Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

- Trist linje fra Politiets Fellesforbund

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) er ikke enig med Kristin Aga.

Publisert Sist oppdatert

Anundsen reagerer på det han betegner som en annerledes tilnærming fra Politiets Fellesforbund (PF) nå når nærpolitireformen skal gjennomføres, enn den konstruktive pådriverrollen PF hadde under utformingen av reformen.

– Det er trist at PF nå bare fokuserer på mulige problemer og negative forhold som ikke har inntruffet, og legger til grunn premisser som er feil. Jeg opplevde at PF i prosessen med utformingen av nærpolitireformen hadde en annerledes og mer konstruktiv tilnærming som ga dem innflytelse på resultatet. Når vi nå er i gang med gjennomføringsfasen, er det leit at Politiets Fellesforbund forlater den konstruktive linjen. Det Aga sier om at fremdrift skal gå på bekostning av kvalitet, er feil. Nærpolitireformen er først og fremst en kvalitetsreform, sier Anundsen.

– Samtidig opplever jeg på mine besøk ute i politiet at ansatte ute ønsker kortest mulig omstillingstid, fordi det er krevende å stå i omstillingen over lang tid. Det har PF gitt klart utrykk for i andre sammenhenger også. Da synes jeg det er rart at kritikken nå kommer fra PF om at ting går for fort, fortsetter ministeren.

Han bekrefter at han er opptatt av rask fremdrift.

– Men det skal selvsagt være kvalitet i alle ledd. Vi har ikke kommet lenger i prosessen, enn at jeg kan si det er prematurt å komme med den kritikken Aga nå fremmer. Jeg håper virkelig at tillitsvalgte i PF kommer tilbake på det konstruktive sporet organisasjonen hadde da vi startet opp dette, og at de som meg holder fast i de positive målene som ble satt for nærpolitireformen. Vi er i en kritisk fase. Skal vi lykkes i å gjøre politiet bedre, må vi jobbe sammen, løse utfordringer og være konstruktive. Det fortjener norsk politi, sier Anundsen.