Trener i utrangerte brakker uten vann, sanitæranlegg og strøm

Politifolkene i Agder gruer seg til treningene, og er lei av stedet.

Publisert Sist oppdatert

Politiførstebetjent Olav Rokseth fikk for fire år siden nyss om at en utrangert skolestue i hjemkommunen Birkeland skulle brennes. Han tente på ideen om å flytte skolestua til området hvor politiet gjennom flere år hadde drevet skytetrening. Tjenestemennene i Agder manglet lokaler til å trene taktikk og arrestasjonsteknikk. Brakkene ble reddet, og flyttet til skytterklubbens område ved Flakke Loner, drøye fire mil nordøst for Kristiansand.

Da startet tjenestemennene en stor og omfattende jobb, både i arbeid og på fritiden. Endelig skulle all øvingsaktivitet samles på ett sted.

– Vi har snekret og innredet hele brakka, sier Rokseth. Vi gjorde alt selv. Det var måten å løse den økonomiske krisen på. Men vi har fått et sted hvor mannskapene får øvd på det de skal. Det som er en ulempe er at stedet mangler tilfredsstillende sanitæranlegg, strøm og vann. Vi koker kaffe på medbrakt vann, sier Rokseth.

Vil helst ha noe mer tidsmessig

– Vi er ikke storforlangende, men vi vil helst ha noe mer tidsmessig, sier overbetjent Lars Stamnes, leder for UEH-enheten i Agder politidistrikt.

– Anlegget er i bruk hele året, bortsett fra sommertiden. Med seks-syv skytebaner i området er vi godt dekket på det området, men det er stusselige fasiliteter. En oversvømmelse i fjor fra elva som renner forbi har ført til masse muggsopp, som vi har forsøkt å vaske vekk etter beste evne. Men muggsoppen er her fortsatt. Sammen med musene, sier Stamnes, som må le litt av hvor tilpasningsdyktige både instruktørene og mannskapene er.

Øvelsesarenaen ved Flakke Loner i Birkenes kommune er kommet i stand etter et godt samarbeid mellom skytterlagene og kommunen, forteller Stamnes. De fire første dagene i uka er det trening med operative mannskaper. Fredagen benytter de ti intruktørene av og til muligheten for selv å trene.

– Samtlige har instruktørutdannelse fra Politihøgskolen, sier han.

Brenner bål og har provisoriske sanitærløsninger

To mobile toaletter er løsningen for de trengende på øvelse og trening.

– Mannskapene er rystet over forholdene. De er oppgitt over fasilitetene, særlig når vi sammenligner oss med andre som har fått til gode løsninger, fremholder Stamnes, og peker på andre politidistrikter som for eksempel Oslo, Vest, Øst, Trøndelag og Sør-Øst.

– Agder er i det absolutte nederste sjikt med tanke på øvelsesfasiliteten.

På kjølige dager fyres det opp med en byggtørker.

– Vi brenner bål forskjellige steder på øvelsesområdet for at mannskapene skal kunne tine seg litt mellom oppdragene, sier Olav Rokseth.

– De dårlige fasilitetene går ut over kvaliteten på treningene. Men mannskapene er vant til den dårlige standarden. Vi har jo ikke verken kaldt eller varmt vann og et skikkelig toalett, som er helt normalt på en arbeidsplass, understreker førstebetjenten.

– Er fasilitetene så dårlige at utbyttet treningmessig blir magert?

– Det går ut over treningsutbyttet, og det hjalp naturligvis mye da vi fikk taktikkbygget på plass. Men her har vi hatt masse vanninntrengning. Derfor bevilget politidistriktet penger til å bygge et nytt skråtak. Taktikkrommet var helt nødvendig. Det var et akutt behov. Samtidig har vi innredet første etasje så fleksivelt med flyttbare vegger og dører slik at det kan innredes enten som en leilighet med fire til seks rom eller et korridorlandskap. En ståldør mellom et rommene har gitt mye øvelsesutbytte, skyter Rokseth inn. Han er hovedinstruktør i Agder politidistrikt.

– Taktikktreningen er essensielt, og det var viktig at vi fikk et lokale til realistisk trening. Men det er ikke godt nok etter dagens krav, både fordi det er for mange som skal trene og driften ikke blir effektiv nok.

Mus trives bedre enn mannskaper på øvingssenteret.
Mus trives bedre enn mannskaper på øvingssenteret.

Gamle møbler og muselort

Stamnes og Rokseth tar imot Politiforum i pauserommet, utstyrt med møbler fra et stabsrom som fikk nytt møblement. På hyllene er de muselort. For Rokseth, som er på området flere dager i uka, er det blitt en vane.

– Har dere spart politidistriktet for mange penger gjennom egeninnsats og drift?

– Vi har ihverfall ikke brukt penger. Manglende økonomiske ressurser har ført til vi ikke har fått til noe bedre. Politidirektoratet har ikke tilgodesett oss, fremholder Stamnes. -I flere år har vi pekt på de dårlige forholdene.

– Politiet blir målt på responstid når de trenger oss. Det må vi trene på og levere maksimal kvalitet på. Da er det opp til politi-Norge å gi oss ressurser.

Selv om mange gruer seg til treningene, er det også noen som ber om ekstratrening.

- Det er positivt, sier de to politifolkene.

Husker du det råtne bygget til lensmannsbetjentene i Hasvik? I august i fjor fikk de nytt lensmannskontor!

Leter etter nytt område

Agder politidistrikt leter etter et nytt område hvor all øvelsesaktivitet kan samles.

– Vi sonderer terrenget og ser blant annet på Forsvarets bygg, anlegg om område på Kjevik. Det er viktig at vi får et komprimert anlegg med taktikklokaler og skytebane i umiddelbar nærhet, understreker Stamnes.

Den gamle utrangerte skolestua fungerer som øvingslokale for de ansatte i Agder politidistrikt.
Den gamle utrangerte skolestua fungerer som øvingslokale for de ansatte i Agder politidistrikt.

Olav Rokseth tilføyer at et nytt og komprimert anlegg trengs både for å effektivisere treningene og for å knytte taktikk og våpentjenestene sammen.

– Det blir ikke mindre trening i tiden fremover. Tvert i mot. Det blir flere ansatte. Kravene skjerpes for alle. En slik utvikling må vi ta høyde for. Betydningen av en god treningsarena vil blir større. Og da skal vi ha en arena hvor det er spiserom med kaldt og varmt vann, pauserom, skikkelige toaletter og ikke minst strøm, sier Rokseth og Stamnes.

– Til tross for forholdene på Flakke Loner gjør våre instruktører en formidabel innsats. Det er nesten ikke til å forstå at de klarer å holde motivasjonen oppe både hos seg selv og ikke minst overfor de mange kollegene som fortjener en øvelsesarena som er mange hakk bedre enn den vi har i dag, sier Stamnes.

Dårlige arbeidsforhold

Hovedverneombudet i Agder politidistrikt, Stein Kjetil Watne, mener arbeidsforholdene på øvringsområde er dårlige.

– Spørsmålet om stedet tilfredsstiller arbeidsmiljømessig krav om fullt ut forvarlig arbeidsmiljø, blir en vurdering. Tidvis er det ikke fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø på stedet. Jeg har påpekt dårlige toalettforhold, og «utedass» er erstattet med transportable toaletter. Det er ingen optimal løsning, men en midlertidig og akseptabel løsning, inkludert fast rengjøring.

– Har du vurdert å stanse arbeidene på stedet?

– Ja, og det er formidlet til øvingsleder. Ved mye overvann har øvingsleder selv stanset arbeidet. Stans kommer ved umiddelbar og overhengende fare for liv og helse. Jeg har anmodet HMS-lederen om å be en yrkeshygieniker eller bedriftshelsetjenesten se på forholdene, sier Watne.

Han forteller at han har vært på øvingsstedet flere ganger, sett på forholdene, og tatt saken opp i arbeidsmiljøutvalget.