Kari Lynne trekker seg som leder av bevæpningsutvalget, en drøy måned etter at de startet arbeidet.
Kari Lynne trekker seg som leder av bevæpningsutvalget, en drøy måned etter at de startet arbeidet.

Trekker seg som leder av bevæpnings- utvalget

Lagmann Kari Lynne ved Frostating lagmannsrett, skal ikke lenger være leder av bevæpningsutvalget.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

– Lagmann ved Frostating lagmannsrett Kari Lynne, har bedt om å fratre. Dette har jeg akseptert, og jeg har bedt medlem i utvalget, Anne Kari Lande Hasle, om å overta ledervervet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i pressemeldingen.

Det er ikke kjent om Lynne skal erstattes som medlem av utvalget. Bevæpningsutvalget består nå av seks personer, hvorav flere erfarne polititjenestemenn:

  • Tidligere departementsråd, Anne Kari Lande Hasle (Oslo) - leder utvalget
  • Politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, Kenneth Berg (Tønsberg)
  • Tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen (Asker)
  • Professor i kriminologi ved UiO, Liv Finstad (Oslo)
  • Tidligere politimester i Follo, Arne Jørgen Olafsen (Oppegård)
  • Advokat Anette Vangsnes Askevold (Bergen)

Bevæpningsutvalget startet arbeidet sitt i midten av august.

I utvalgets mandat deles utredningsarbeidet opp i fire deler: Dagens fremskutte lagring og den midlertidige bevæpninga skal evalueres. Framtidige modeller for bevæpning av poltiiet skal vurderes og anbefales. Utvalget skal se på erfaring fra andre land, kriminalitetsutviklingen og hvordan politiets oppgaveløsning påvirkes. Og til slutt skal også økonomiske, administrative og andre konsekvenser av forslagene fra utvalget vurderes.

– Et endret kriminalitets- og trusselbilde gjør det nødvendig å utrede behovet for om politiet skal være bevæpnet på mer permanent basis. Det er viktig at vi får et faglig godt grunnlag for fremtidige valg når det gjelder bevæpning av norsk politi, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en pressemelding.

Anundsen offentliggjorde at regjeringen skulle nedsette et utvalg under landsmøtet til Politiets Fellesforbund i fjor høst. Utvalget skal levere en offentlig utredning innen 15. mars neste år.

Powered by Labrador CMS