51 år unge Tor Jørgen Bøe ble kåret til beste elev på Politihøgskolens kurs for IP3-mannskaper. Erfaring og stayerevne var nok til å utkonkurrere langt yngre kolleger i en fysisk krevende utdanning.
51 år unge Tor Jørgen Bøe ble kåret til beste elev på Politihøgskolens kurs for IP3-mannskaper. Erfaring og stayerevne var nok til å utkonkurrere langt yngre kolleger i en fysisk krevende utdanning.

Tor Jørgen (51) er eldst – og best

Lensmannsbetjent Tor Jørgen Bøe (51) var eldstemann på operativt spesialkurs. Han ble kåret til beste elev.

Publisert Sist oppdatert

Lensmannsbetjenten, til daglig i jobb ved Lesja og Dovre lensmannskontor, gjennomførte i sommer den krevende IP3-godkjenningen for å kunne være en del av Gudbrandsdal politidistrikts egen spesialstyrke. Kursledelsen var skeptisk til å få en så godt voksen mann på startstreken, og de fulgte nøye med. Det hele endte med at instruktørene kåret han kursets beste elev.

51-åringen gikk ut av den gamle Politiskolen i 1986, og vet fremdeles hvordan polititjenesten utføres utenfor kontoret.

Men da Politiforum ber om en kommentar fra Bøe, er han kryptisk.

– Jeg ønsker ikke å bidra til oppmerksomhet rundt min egen person, sier han med et smil i stemmen.

Frykten for å måtte stille med kake hvis det blir bilde i bladet er større enn frykten for krevende polititjeneste.

Operativt forbilde

Som far, så sønn: Her er Tor Jørgen Bøe på samme skytterlag som sønnen, helt til høyre. Foto: Ingrid Tøndel
Som far så sønn.jpg
Som far så sønn.jpg

Kursleder Øyvind Raustein ved Politihøgskolen (PHS) sier de aldri før har hatt elever på kurset som har vært over 50 år.

– I denne alderen er det ikke så mange igjen som jobber operativt, og som samtidig har beholdt den guttaktige gløden. Det er ikke noen hemmelighet at IP3-kursene våre er svært krevende. Det er lange dager med tungt utstyr, og det er fysisk og mentalt krevende å henge med. Jeg vil si det krever en svært høy motivasjon for å gjennomføre disse kursene, sier Raustein til Politiforum.

IP3-kursene er det frivillig å melde seg på, og kursdeltagerne kan når som helst trekke seg tilbake til kontoret.

– Utgangen herfra før kurset er ferdig foregår på to måter. Enten ved at vi dimitterer dem, eller at de gir seg selv, sier Raustein.

Han erkjenner at kursledelsen var noe betenkt da Tor Jørgen Bøe stilte opp. Kunne dette holde? At en såpass røslig mann over 50 år skulle ut og ta fysiske belastninger som langt yngre sliter med, gjorde at Bøe ble fulgt med et kritisk blikk.

– Men han gjorde våre betenkeligheter til skamme. At det går an å være såpass operativ, og ha en slik tenning som voksen synes jeg er imponerende. Vi så at Bøe hadde voldsomt mye å bidra med under utdanningen. Han er et godt forbilde for yngre tjenestemenn, og er et operativt forbilde, sier Raustein.

IP3-kurset kårer kursets beste elev basert på oppnådde resultater på ulike ferdigheter. På kursets siste dag var det klart at Tor Jørgen Bøe fikk bestemannspremien.

– Det var hans rolle som lagbygger, lagspiller, og hvordan han løse oppgavene som utgjorde helheten han ble vurdert på. Kurset startet med 40 elever, og 34 fullførte. Bøe var den som fikk best tilbakemeldinger fra instruktørene

En kjemperessurs

IP3-leder Håvard Amundgård i Gudbrandsdal politidistrikt er full av lovord om kollegaen.

– Dette er tøft. Bøe er en skikkelig stayer og tøff i hodet, sier Amundgård.

Han forteller at kurset startet klokka 06.00 om morgenen, og at programmet gikk frem til ni-titiden om kvelden under hele kursperioden, i over tre uker. I tillegg måtte kursdeltagerne gjennomføre såkalte «Jalla-netter» der det ble kjørt et forholdsvis tøft program for å teste viljestyrken.

– Jeg tror Bøe rett og slett gikk inn i ei boble, og bare bestemte seg for å gjennomføre. Det er en kjemperessurs å ha en slik kar som Bøe med på IP3-laget. Han har spisskompetanse i form av stor kunnskap om politifaget, og han har en enorm erfaring som lensmannsbetjent, sier IP3-leder Amundgård.