To av politimestrene blir sittende

Her kan du se i hvilke ti distrikter du fortsatt kan søke toppjobben.

Publisert Sist oppdatert

Ti politimesterstillinger er nå lyst ut. Det kommer fram av stillingsutlysningene politiet nå har lagt ut.

Det betyr at to politimesterstillinger er spikret: Oslo og Tromsø.

– Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling har gått gjennom kriteriene for om politimesterembeter opphører hvis man omorgansierer distriktene. Vi er blitt gjort kjent med at de opphører for ni av distriktene. I Oslo, Tromsø og Agder er endringene for små til at embetene opphører, opplyser HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet.

Åremålet til politimester Kirsten Lindeberg i Agder utgår imidlertid den 31.12.2015. Derfor lyses også politimesterstillingen helt sør i landet ut.

Sjøvold og Sæverud sitter

Dette betyr at Hans Sverre Sjøvold og Ole Bredrup Sæverud er de to første politimesterne i det nye Politi-Norge.

Sæverud i Troms er glad for å beholde jobben.

Blir sittende: Ole Bredrup Sæverud
Blir sittende: Ole Bredrup Sæverud
Blir sittende: Hans Sverre Sjøvold.
Blir sittende: Hans Sverre Sjøvold.

– Jeg synes det er en veldig artig jobb. Det er ikke alltid på sin plass å bli gratulert med å få beholde jobben, men i dag er vel en sånn dag, sier politimesteren.

Han tror tiden framover blir utfordrende.

– Vi skal gjennom samme omorganisering som i andre distrikter. Vi blir litt små i nasjonal sammenheng og det blir en utfordring. Og vi skal løse praktiske utfordringer sammen med Nordland, siden vi skal dele et distrikt med tjenestesteder som krysser grensene mellom oss. Det blir ikke kjedelig, sier Sæverud.

Vil involvere ansatte

– Det var ikke uventet, sier Karl Karlsson, lokallagsleder for Politiets Fellesforbund i Troms, når han får høre nyheten om at Sæverud blir garantert sittende over nyttår, som én av to politimestre i Norge.

– Det har vært antydet tidligere at noen stillinger kanskje ikke lyses ut. Med tanke på så små endringer som det egentlig er snakk om, så er det forståelig. Sæverud er dyktig og vi håper han også får med seg dyktige folk inn i reformarbeidet. Og vi håper han vil samarbeide godt med fagforeningen, sier Karlsson.

– Det blir viktig å involvere de ansatte, bekrefter politimester Sæverud.

– Ikke bare gjennom fagforening, men også gjennom egne ledere. Men det er ikke tvil om at det er viktig å ivareta partspåvirkningen. Det vil handle om en god prosess og forståelse for valgene som tas.

Hovedsetene for distriktene er ikke nevnt i noen av stillingsutlysningene, med unntak av stillingsutlysningen for Finnmark politidistrikt.

– Politireformen klargjorde at Kirkenes er hovedsete i Finnmark. De andre hovedsetene skal vi beslutte snart. Derfor er det ikke arbeidssted avklart for de nye politimestrene i stillingsannonsene ennå, sier HR-direktør Aslaksen.

I disse distriktene kan du fortsatt søke politimesterjobb

  • Finnmark
  • Nordland
  • Trøndelag
  • Møre og Romsdal
  • Vest
  • Sør-Vest
  • Agder
  • Sør-Øst
  • Innlandet
  • Øst

Slik blir de nye politidistriktene: