Vil trafikksaker og utlendingssaker ivaretas like godt med Særorganutvalgets anbefaling til organisering? Tvilsomt, mener de tillitsvalgte i UP og PU.
Vil trafikksaker og utlendingssaker ivaretas like godt med Særorganutvalgets anbefaling til organisering? Tvilsomt, mener de tillitsvalgte i UP og PU.

Tillitsvalgte er skeptiske: – Som å tro på julenissen

De tillitsvalgte i Politiets utlendingsenhet og Utrykningspolitiet frykter Særorganutvalgets forslag vil føre til at utlendingssaker og trafikksaker nedprioriteres.

Publisert Sist oppdatert

I går ettermiddag la Særorganutvalget fram sin utredning, der de blant annet foreslår å legge ned Utrykningspolitiet (UP) og Politiets utlendingsenhet (PU). I stedet vil de at mannskaper og oppgaver overføres til politidistriktene, mens den strategiske ledelsen innen fagområdene legges til en enhet Politidirektoratet.

I praksis betyr det drastiske forslaget at nærmere 600 ansatte vil overføres til Politidistriktene.

Men de tillitsvalgte er skeptiske. Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i PU, Andreas Pareli Wahl, etterlyser begrunnelser for hva som vil gjøre faget bedre.

– Jeg tror alle er innforstått med at 12 mer robuste politidistrikter mest sannsynlig vil trenge mindre operativ bistand i fremtiden. Jeg savner likevel gode faglige begrunnelser for hvorfor og hvordan politiets arbeid med utlendingssaker som helhet, blir bedre med dette forslaget, eller at publikum vil få bedre polititjenester, sier Wahl.

Andreas Pareli Wahl, tillitsvalgt for Politiets Fellesforbund i utrykningspolitiet.
Andreas Pareli Wahl, tillitsvalgt for Politiets Fellesforbund i utrykningspolitiet.

Han får støtte av sin kollega Espen Andreassen, tillitsvalgt i UP.

– Min første tanke er at det mangler argumenter for at politidistriktene skal gjøre jobben UP gjør i dag like god eller bedre. Hvorfor legge ned UP hvis det fungerer godt, bare fordi det skal møte at vi har fått 12 nye distrikter som er mer robuste? spør Andreassen.

Frykter mer byråkratisering og nedprioritering

Wahl i Politiets utlendingsenhet peker på at PU ble opprettet nettopp fordi fagfeltet ble fragmentert av å bli håndtert av flere ulike politidistrikter. Han mener Særorganutvalgets forslag går i retning av noe som tidligere har vist seg å ikke fungere.

– Vi ser også at feltet med dagens forslag får unødvendig mye byråkratisering av asylkjeden der politiet i dag har full kontroll på hele kjeden fra A til Å. Det at kjeden og fagansvar foreslås overført til andre aktører, og at Kriminalomsorgen skal overta Trandum, vil etter vårt syn kun komplisere prosesser som i dag flyter ganske sømløst. Det er jo som å tro på julenissen å tro at politiet vil beholde ressursene dersom tjenester overføres andre aktører, sier Wahl.

Denne frykten for nedprioritering deler også lokallagslederen i Utrykningspolitiet.

– Det bekymrer meg at innsatsen på veien vil bli en saldring og tilstedeværeslen mindre. UP er allerede et veldig billig særorgan, hvor uttaket av tjenester og effekter er særlig høyt, mener Andreassen.

Espen Andreassen, tillitsvalgt i UP.
Espen Andreassen, tillitsvalgt i UP.

Mener de leverer godt på viktige områder

Andreassen mener konsekvensene av å legge ned Utrykningspolitiet kan være triste.

– Én av tre dør helt uskyldig i trafikken. Nesten 40 mennesker. Og så settes dette opp mot andre behov i politiet. Jeg finner det trist at konsekvensene av å legge ned en tjeneste som åpenbart fungerer godt og leverer på alle områder ikke er mer drøftet.

– Politiets utlendingsenhet har alltid vært gode på å levere på politiske mål både for de rødgrønne og dagens regjering, slår Wahl i PU fast.

Selv om forslagene fra Særorganutvalget nettopp bare er forslag, og skal ut på en lang høring fra sommeren av, advarer Wahl politikerne allerede nå:

– Jeg forstår ikke helt at noen politikere vil ønske å spille bingo med et særorgan som har levert så gode resultater på et politisk betent område.