Lang nedetid kan være resultatet, dersom politiets datasentraler rammes av terror.
Lang nedetid kan være resultatet, dersom politiets datasentraler rammes av terror.

Terror kan gi svarte politiskjermer

To av politiets datasentraler ligger farlig nær hverandre. Dersom disse blir satt ut av spill, blir politiet helt uten datasystemer i minst ett år.

Publisert Sist oppdatert

Det sa IKT-direktør Cato Rindal under Politidirektoratets samarbeidskonferanse for politidistriktene Asker og Bærum og Oslo denne uken. Rindal viste til tre graderte rapporter som betegner situasjonen for politiets IKT-systemer som «ekstremt sårbar og alvorlig».

– Vi er redde for at systemene går ned. At det blir svart på operasjonssentralen og ingen systemer virker, sa Rindal.

– Landskapet vi står i

Cato Rindal, IKT-direktør i Politidirektoratet.
Cato Rindal, IKT-direktør i Politidirektoratet.

Han kunne ikke gå i detalj om innholdet i rapportene, men lettet likevel litt på sløret.

– To av datarommene vi har, ligger for nær hverandre. Hvis de blir slått ut, for eksempel gjennom et terroranslag, så er politiet uten datasystemer i minimum ett år. Hvis ett av dem blir slått ut, for eksempel gjennom brann, vil det ta fire måneder å bygge oss opp igjen.

Arbeidet med å flytte en av datarommene til Forsvaret, er allerede i gang.

– Da får vi tatt ned terrorrisikoen. Men dette er landskapet vi står i. Derfor må vi investere mye penger, understreket IKT-direktøren.

Må bytte ut det meste

Som Politiforum presenterte i oktober-utgaven, er IKT-etterslepet i politiet på 10-15 år. Kostnaden for å oppgradere IKT-infrastrukturen i politiet antas å være på 200-250 millioner kroner årlig i 6-8 år. I tillegg kommer driftskostnader for å drifte de nye systemene på minst 100 millioner kroner årlig.

IKT-oppgraderingen i politiet er beregnet til å koste flere milliarder.

– Årsaken er mangel på styring og prioritering over tid. Andre virksomheter har vært flinke til å sette av penger. Vårt etterslep kan ikke hentes inn gjennom våre smale budsjetter. Vi må gjøre et teknologiskifte. Vi må egentlig bytte ut det aller meste av det vi har, for å si det tabloid, sa Rindal under konferansen.