Tango øker MC-sikkerheten på veiene

Tallet på MC-ulykker er seksdoblet i løpet av årets treførste måneder.

Publisert Sist oppdatert

Politiet sitter på mye MC-kunnskap (foto: Thomas Berg).

Tango MC ønsker å gjøre noe med den statistikken og holderderfor kurs for sivile MC-sjåfører.

- Vi sitter på mye kunnskap som det er fornuftig for andre åtilnærme seg, sier Bendik Eika, formann i Tango MC og til daglig ansatt vedtrafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Tango MC ermotorsykkelklubben til Trafikkorpset ved Oslo politidistrikt. Klubben erfrittstående som består av tjenestemenn som til daglig tjenestegjør eller hartjenestegjort ved trafikkorpset.

- Vårerfaring og kunnskap fra motorsykkeltjeneste i politiet, samt erfaring fra kursvil ligge til grunn. Vi mener det er et stort behov for atmotorsykkelførere gis anledning til trening av egne ferdigheter, samtbevisstgjøring av holdninger og fokus på viktige momenter forbundet medmotorsykkelkjøring, sier Bendik Eika.

Rekordmange kjører MC

Antall motorsykler øker betraktelig og i løpet av sommerenvil 120.000 motorsykler befinne seg på veiene. Tango MC har allerede i årgjennomført fem fulle kurs. Ifølge Eika kunne de ha hatt minimum det doble.

-Interessen har vært enorm. Vi håper at personer som har vært med på dissekursene føler at de er bedre sjåfører enn før de kom inn. Tilbakemeldingene vi fårtilsier i alle fall det, sier Frank Halse og Ronny Spachmo som også jobber vedtrafikkorpset ved Oslo politidistrikt.

Politiforum var til stede under et av kursene til Tango MCpå Trøgstad nylig. Både unge og eldre var med og Gunnar Isene fra motorsykkelklubbenHoly Riders hadde bare lovord å komme med om politiets initiativ.

- Dette erveldig lærerikt. De sitter på en kompetanse vi vanlige bare kan drømme om ogdet er liten tvil om at jeg har lært mye av å delta på dette kurset. Jeg varogså med i fjor og jeg føler at jeg blir en bedre og ikke minst tryggere sjåførav å lære av de beste i landet, sier Gunnar Isene, som selv har kjørt sykkel isju år.

Lærer å slappe av

Egil Bergli føler også at han har stort utbytte av å væremed på kurset til Tango MC.
- Jeg lærerå slappe mer av og jeg merker det spesielt godt etter at kurset er over og nårjeg kjører hjem. Man blir mer myk i kroppen og jeg får en helt annenkjøreopplevelse, sier Egil Bergli.

Og nettopp det med å ikke være for stiv og slappe av mensman kjører, mener Bendik Eika er viktig å tilnærme seg for å bli en dyktigMC-fører.

- Når vistadig hører om at MC-ulykkene stiger på norsk veier, er det viktig at vi somsitter på kunnskap klarer å formidle det ut til andre sivile. Vi kjører mye ijobben og har dette i ryggmargen. Hvis vi kan være med å forhindre at ulykkerinntreffer og forhåpentligvis redder liv, har vi gjort en god jobb, mener Eika.

Det er lett å si seg enig i den påstanden.